Regulamin newslettera

1.     Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, 
        konkursach, wydarzeniach, najnowszej ofercie szkoleń, poprzez okresowe wysyłanie treści 
        drogą elektroniczną w postaci listu  elektronicznego.
2.     Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody 
        na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
3.     Centrum Edukacji Ekspert nie przekazuje powierzonych mu adresów poczty elektronicznej
        osobom trzecim.
4.     Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję 
        można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole strony inetrnetowej.
5.     Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i 
        sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
6.     Centrum Edukacji Ekspert zastrzega sobie prawo do:
        a. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych na konto 
            e-mail Użytkownika,
        b. zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników
        c. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim 
            powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.
        d. usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub obowiązujące 
            prawo, albo też podejmuje działania ingerujące w korzystanie z usługi przez innych 
            użytkowników.

 

 

Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert