Kurs akredytowany przez Mazowieckiego kuratora Oświaty

powrót

Rachunkowość finansowa

Semestr III

Termin:czerwiec 2018
Liczba godzin:132 godz. lekcyjne
Cena:3900, - PLN
onlinesala

Terminy zajęć:

czerwiec 2018r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz. 16.00 - 21.00
w soboty w godz.   9.00 - 15.45
w niedziele w godz.   9.00 - 15.45

 

Wykładowcy:
Zapraszamy sprawdzoną kadrę specjalistów: praktyków i dydaktyków. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy. 

Zapewniamy:
wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:
- wyciągi ze zmienionych przepisów,
- nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość  jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka "Rabat").

Płatności:
Dodatkowa opłata za dostęp do platformy internetowej: 3 zł za każdą godz. lekcyjną zajęć (66 zł za zjazd)


Terminy egzaminów 2017 / 18:

1. termin 05.10.2017r.
2. termin 14.12.2017r.
3. termin 12.04.2018r.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

 
 

Program kursu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

1.   Rachunkowość finansowa jednostek, w tym spółek publicznych – według ustawy
      o rachunkowości i MSSF (z wyłączeniem jednostek prowadzących działalność na podstawie
      prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach
      inwestycyjnych, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych, ustawy o instytucjach
      płatniczych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
      funduszy emerytalnych i ustawy o finansach publicznych).
2.   Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego,
      ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, ustawy 
      o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych oraz ustawy o instytucjach płatniczych – według
      ustawy o rachunkowości i MSSF.
3.   Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o działalności 
      ubezpieczeniowej oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu  funduszy emerytalnych – według 
      ustawy o rachunkowości i MSSF.
4.   Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych.
5.   Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach (według ustawy o rachunkowości i MSSF).
6.   Zmiana podstawy prawnej sporządzania sprawozdań finansowych.

Szczegółowy program zajęć:

* pola wymagane

*
*
(Dodatkowa opłata za dostęp do platformy internetowej: 3 zł za każdą godz. lekcyjną zajęć (66 zł za zjazd))
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

  • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
  • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Krzywickiego 34, lok. 206A II p.
02-078 Warszawa
tel: 22 831 08 30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert