Kurs akredytowany przez Mazowieckiego kuratora Oświaty (udział tylko na sali wykładowej)

powrót

Przygotowanie do odbywania aplikacji na biegłego rewidenta - warsztaty praktyczne

Termin:13.10. 2018r.
Liczba godzin:6 godz. lekcyjnych
Prowadzący:biegły rewident
Cena:420, - PLN

Ten kurs może być dofinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

onlinesala

Oferta skierowana jest do kandydatów na biegłego rewidenta rozpoczynających aplikację.

Zajęcia odbędą się  w Warszawie
w godz.     10.00 - 15.00

Zapewniamy uczestnikom: 
- autorskie materiały szkoleniowe,

- serwis kawowy.

Płatności:
Dodatkowa opłata za dostęp do platformy internetowej: 3 zł za każdą godz. lekcyjną zajęć

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program:

1. Cel, zasady odbywania i dokumentowania aplikacji                 

2. Praktyczne rady dotyczące odbywania aplikacji                    
- umowa o aplikacje
- regulamin aplikacji
- procedury i polityki firmy audytorskiej
- metodologia firmy audytorskiej,
- niezależność i oświadczenia o niezależności

3. Proces badania sprawozdania finansowego                           
- strategia i plan badania,
- zrozumienie jednostki, ryzyka i istotność
- badania zgodności i badania wiarygodności
- sposoby doboru prób
- dokumentowanie
- opinia, raport i wystąpienie do zarządu                                  

4. Procedury badania – przykłady                                           
- testy kontroli
- procedury wiarygodności dla wybranych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat                

* pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

  • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
  • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Krzywickiego 34, lok. 206A II p.
02-078 Warszawa
tel: 22 831 08 30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert