Oferta kursów

powrót

Teoria i zasady rachunkowości - Edycja 72

Semestr I

Termin:12,13,14. 05. 2017r.
Liczba godzin: 66 godz. lekcyjnych zajęć + 6 dodatkowych bezpłatnych godzin zajęć przed egzaminem
Cena:1820, - PLN

Ten kurs może być dofinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

onlinesala

Sprawdź nasze Referencje oraz Opinie kursantów.

Pokazowy fragment szkolenia

Liczba godzin:

66 godz. lekcyjnych zajęć + 6 dodatkowych godzin zajęć przed egzaminem

Terminy zajęć:

12,13,14. 05. 2017r.
09,10,11. 06. 2017r.
30.06.i 01,02. 07. 2017r.
 

zajęcia powtórzeniowe dodatkowe (bezpłatne)
18.08. 2017r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz. 16.00  - 21.00
w soboty w godz.   9.00 - 15.45
w niedziele w godz.   9.00 - 15.45

 

Wykładowcy:
od 16 lat współpracują z nami biegli rewidenci i pracownicy państwowych wyższych uczelni. Są to specjaliści, którzy łączą ogromną wiedzę praktyczną z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na trzy nieoprocentowane raty.

Zapewniamy:
Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia. Uczestnicy otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązywania podczas przerwy w zajęciach w wakacje, a także egzamin symulacyjny na zakończenie zajęć.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:
- wyciągi ze zmienionych przepisów,
- nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka "Rabat").

Terminy egzaminów zostaną podane po ogłoszeniu informacji przez KIBR

1. termin 31.08.2017.
2. termin 19.10.2017.
3. termin 30.11.2017.


Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program szkolenia: TEORIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI

 1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości.
 2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.
 3. Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich
  dokumentowania oraz ewidencji.
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem technologii
  informacyjnych i systemów komputerowych.
 5. Inwentaryzacja.
 6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie).

 Szczegółowy program zajęć:

 

* pola wymagane

*
*
(Dodatkowa opłata za dostęp do platformy internetowej: 3 zł za każdą godz. lekcyjną zajęć (66 zł za zjazd))
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Krzywickiego 34, lok. 206A II p.
02-078 Warszawa
tel: 22 831 08 30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert