Kadry i płace – Polski Ład

Kadry i płace – Polski Ład

Odpowiadając na duże i niesłabnące zainteresowanie naszą ofertą, na szkolenia z zakresu nowych zmian podatkowych, przygotowaliśmy dla Państwa kolejną serię szkoleń poruszającą zmiany wprowadzane “Polskim Ładem”. Poza szkoleniami typowo podatkowymi, zapraszamy na szkolenia z prawa pracy, gdzie znajomość zmian wprowadzonych Polskim Ładem jest również bardzo pożądana.

W stycznia proponujemy szkolenia pn. Prawo pracy z elementami podatkowymi (zawiera Polski Ład) – warsztaty praktyczne oraz Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2022 – z uwzględnieniem Polskiego Ładu. Wymienione szkolenia są rozszerzone o zagadnienia związane z Polskim Ładem m.in. składki na ZUS, podatek PIT.

Omawiana oferta, dedykowana jest dla specjalistów działów płac. Na szkoleniu, uczestnicy dowiedzą się, jak obliczać poszczególne potrącenia pod względem rachunkowym, jakie stosować limity i które świadczenia są wolne od egzekucji. Poznają zasady wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, współpracy z organami egzekucyjnymi oraz formułowania do nich pism.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe