Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 Analiza finansowa przedsiębiorstwa – nowatorskie metody

Właściciele, akcjonariusze, udziałowcy, banki, firmy leasingowe i factoringowe, kontrahenci i klienci przedsiębiorstw oraz inni zainteresowani często chcą wiedzieć, w jakiej kondycji finansowej i ogólnej znajduje się interesujące ich przedsiębiorstwo. W celu dokonania takiej oceny zazwyczaj wykorzystuje się klasyczną analizę wskaźnikową, czy szerzej, analizę finansową przedsiębiorstwa. W wyniku obliczenia zestawu wskaźników charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa otrzymuje się zbiór liczb, które wymagają następnie interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Przykładowo:

Wskaźnik finansowy

   Parametr oceny

1. Płynność finansowa

   Wskaźnik: Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe

2. Dźwignia finansowa

   Wskaźnik: Zobowiązania/Kapitał własny

3. Rentowność kapitału własnego

   Wskaźnik: Zysk netto/Kapitał własny

4. Kapitał obrotowy

   Aktywa obrotowe – Zobowiązania krótkoterminowe

5. Rentowność sprzedaży netto

   Wskaźnik: Zysk netto/Przychody ze sprzedaży netto

Analiza finansowa przedsiębiorstwa, jest zbyt trudna dla osób, które nie mają wykształcenia finansowego i doświadczenia, dlatego opracowano program komputerowy, który przekłada liczby na linie i krzywe, które układają się we wzór. Wzór ten wzrok człowieka odbiera jako rysy twarzy. W ten sposób laik otrzymuje szybką i intuicyjną informację na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Nieprawidłowości w zakresie aspektów finansowych przedsiębiorstwa będą widoczne jako zaburzenia proporcji twarzy, co ilustruje poniższy rysunek:

Przyporządkowanie wskaźników finansowych rysom twarzy

analiza sprawozdań finansowych
Metoda ta może być również stosowana w odniesieniu do wskaźników niefinansowych, przykładowo:

Wskaźnik niefinansowy

   Parametr oceny

1. Jakość świadczonej usługi

   Liczba powtórnie wykonanych usług

2. Bezpieczeństwo pracy

   Wskaźnik wypadków przy pracy

3. Morale pracowników

   Procent absencji

4. Wydajność pracy

   Wskaźnik: Wielkość produkcji/koszty płac

5. Ocena jakości przez klientów

   Liczba reklamacji

Przyporządkowanie wskaźników niefinansowych rysom twarzy

Analiza sprawozdań finansowych

Dokonując obliczeń i analizując wyniki co miesiąc, można na bieżąco śledzić poprawę lub pogarszanie się sytuacji finansowej i niefinansowej przedsiębiorstwa w wybranych aspektach. Poniższy rysunek przedstawia czytelną chyba dla każdego laika tendencję poprawy (zdrowienia) przedsiębiorstwa:

Proponowane rozwiązanie jest znane od wielu lat, jednak nie przyjęło się w praktyce. A szkoda.
Właściwa analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena firmy na podstawie jej sprawozdań finansowych, obliczania i interpretacji wskaźników, budowania całościowego obrazu przedsiębiorstwa, budowania bazy danych dla porównań wskaźników będzie prostsza po szkoleniu – Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

Wszystkie rysunki w tym materiale pochodzą z książki: Smith M., Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej, Fundacja Rozw. Rach. w Polsce, Warszawa 1998, s. 78 i 81.

dr Marek Nowak

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe