Biegły rewident egzaminy

Biegły rewident egzaminy

Postępowanie kwalifikacyjne jakie musi przejść przyszły biegły rewident to proces długi, ale jeśli ktoś przewalczy wszystkie egzaminy, to ma pracę na całe życie. Staje się cenionym na rynku zawodowym specjalistą.

Sam fakt otrzymania dyplomu biegłego rewidenta to ogromna nobilitacja a zdanie wszystkich egzaminów to ogromny przyrost wiedzy którą można wykorzystać na wielu stanowiskach. Już obecność w procesie kwalifikacyjnym biegłego rewidenta powoduje, że pracodawcy przychylnie patrzą na kandydata, który podnosi swoje kwalifikacje i ma możliwość  na bieżąco wykorzystania swoich umiejętności na stanowisku pracy.

Biegły rewident – praca

Wiele firm potrzebuje takich specjalistów jak biegły rewident i to nie tylko firmy audytorskie, ale także banki, ubezpieczyciele i przedsiębiorstwa.  To właśnie spośród biegłych rewidentów firmy pozyskują audytorów wewnętrznych, bo kto jak nie biegły rewident jest w stanie ogarnąć całą firmę ze wszystkimi  działami z całą specyfiką.

Biegły rewident świetnie odnajdzie się w instytucjach bankowych i w firmach ubezpieczeniowych. Już od drugiego semestru do egzaminów wprowadzane są elementy banków i ubezpieczeń. Najpierw do przedmiotu finanse, potem rachunkowość finansowa a na końcu do sprawozdań finansowych i rewizji. Tak więc przyszły biegły rewident zdając egzaminy poznaje przepisy i sposób działania tych instytucji w sferze rachunkowości, finansów i badania sprawozdań finansowych.

Postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta

Kandydat na biegłego rewidenta w procesie postępowania kwalifikacyjnego zdaje wiele egzaminów od rachunkowości  na różnym poziomie zaawansowania poprzez audyt wewnętrzny, finanse,  rachunek kosztów, rachunkowość zarządczą, podatki, analizę finansową i rewizję finansową.  Badając sprawozdanie finansowe podczas aplikacji kandydat wchodzi do firmy i poznaje jej specyfikę  nie tylko poprzez badanie dokumentów księgowych, ale poznaje organizację  pracy,  jej regulaminy i instrukcje organizacyjne. Wszystkie zdawane wcześniej egzaminy cząstkowe na biegłego rewidenta pomagają ogarnąć ogrom zagadnień które spotyka w firmie, poznać od wewnątrz konstrukcję firmy i sprawdzić poprawność działania i współdziałania komórek między sobą.

Droga do zdobycia kwalifikacji biegłego rewidenta jest długa, głównie z uwagi na fakt, że egzaminy na biegłego rewidenta zdają osoby które zawodowo już pracują. Każdy zdany egzamin to nowe umiejętności, które z powodzeniem można wykorzystać w już wykonywanej pracy zawodowej lub w poszukiwaniu nowych wyzwań zawodowych.

Biegły rewident – zawód na przyszłość

Obecnie rynek poszukuje takich osób które sięgają po nowe kwalifikacje, mają wizję siebie za lat kilka i nie ograniczają się to tego co tu i teraz. Bo jeżeli będziemy stać w miejscu, to powoli będziemy się cofać. Prześcigną nas inni, którzy mają pomysł swoją na przyszłość. Ścieżka kwalifikacji na biegłego rewidenta to właśnie przyszłość.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe