Kadry i płace w nowoczesnym biznesie – wyzwania

Kadry i płace w nowoczesnym biznesie – wyzwania

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja prawna dotycząca wynagrodzeń to jedno z wielu wyzwań, z jakimi zmagają się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy działu kadr i płac. Jak wpływa to na prowadzenie biznesu i jakie jeszcze problemy nurtują organizację kadrowo-płacową w nowoczesnych przedsiębiorstwach w Polsce?

Kadry i płace w obliczu zmieniających się przepisów Kodeksu Pracy

Wielokrotna aktualizacja Kodeksu Pracy nie pozostaje bez konsekwencji dla zarządzania kadrowo-płacowego w przedsiębiorstwach. Tylko w 2023 roku nastąpiło kilka ważnych zmian dotyczących podatku dochodowego, zasiłku rodzicielskiego, pracy zdalnej, świadczeń chorobowych czy wynagrodzeń.

Szybko, a nawet niespodziewanie, wprowadzone ustawy pozostawiają działy kadr i płac przed trudnym zadaniem równie szybkiego wdrożenia nowych przepisów. Potrzebne jest tu bowiem dokładne zrozumienie poszczególnych zapisów, przy czym często niezbędne jest wsparcie ekspertów w dziedzinie prawa.

Niestety zmiany w Kodeksie Pracy mogą generować liczne błędy, zwłaszcza jeśli chodzi o dane składane do urzędu skarbowego. Często zwyczajne niedoinformowanie pracownika w zakresie złożenia odpowiedniego wniosku czy pominięcie pewnych danych skutkuje niepotrzebnym zwiększeniem nakładu czasu i pracy na naprawienie błędu.

Jakie jeszcze wyzwania wiążą się z zarządzaniem kadrowo-płacowym?

Aktualizacja dokumentacji po zmianach przepisów

Wprowadzenie nowych przepisów nie oznacza jedynie zapoznania się z ustawą i zastosowania do niej. Od pracowników działu kadr i płac wymaga się przede wszystkim zmiany dotychczasowych procedur, zwłaszcza jeśli chodzi o naliczanie podatków czy wypełnianie dokumentacji pracowniczej. Należy pamiętać, że każda zmiana wiąże się często z nowymi formularzami, które są wdrażane do systemów, a następnie dodatkowo testowane. Przekłada się to oczywiście na czas pracy, ale i większą niepewność pracowników.

Międzynarodowe środowisko pracownicze

W rodzimych przedsiębiorstwach zatrudnianych jest coraz więcej obcokrajowców. W ostatnich latach wraz z napływem pracowników z Ukrainy w prawie polskim nastąpiło wiele korzystnych zmian, które ułatwiły ten proces. Jednak wciąż wiąże się to ze zwiększeniem pracy administracyjnej. Wyzwaniem kadrowo-płacowym jest chociażby sytuacja, gdy pracownicy często zmieniają miejsce zamieszkania – rodzi się wówczas problem w kwestii podatkowej (dana osoba płaci podatki w miejscu, gdzie przebywa ponad 6 m-cy).

Obsługa nowoczesnych technologii

Cyfryzacja w obszarze administracji jest dziś niezbędna w nowoczesnym biznesie. Stosowanie nowych technologii w celu usprawnienia obiegu dokumentów znaczne ułatwia procesy w dziale kadr i płac. Systemy informacyjne, aplikacje, e-podpisy czy e-teczki powoli stanowią standard w firmach. Jednak wciąż część z nich, a zwłaszcza małe, rodzinne przedsiębiorstwa, boryka się z digitalową transformacją. Problemem jest chociażby niechęć załogi pracowniczej do cyfryzacji pracy oraz obsługi nowych programów.

Aktualizacja wiedzy w dziale kadr i płac

Zmieniające się przepisy wymagają od pracowników nieustannej aktualizacji wiedzy. To przekłada się na zwiększenie czasu i środków na reedukację w postaci szkoleń. Niekiedy z tego powodu pracodawcy są zmuszeni skorzystać ze wsparcia prawników, a dotyczy zwłaszcza dużych firm zatrudniających ponad 250 pracowników. Dodatkowe koszty przeznaczone na aktualizację wiedzy są dla wielu przedsiębiorstw powodem do outsourcingu zadań kadrowo-płacowych.

Brak wykwalifikowanych pracowników

Jedną z ważnych trudności dla przedsiębiorców jest niedobór pracowników specjalizujących się w kadrach i płacach. Coraz częściej można zauważyć „starzenie się” kadry w tym dziale, co stanowi problem z zastępstwami podczas nieobecności. Co więcej, pracodawcy oprócz podstawowych umiejętności chętnie poszukują osób podnoszących swoje kwalifikacje, znających język oraz dobrze odnajdujących się w cyfrowym środowisku. Szczególnie doceniane są certyfikowane kursy z kadr i płac, jakie chociażby w swojej ofercie ma Centrum Edukacji Ekspert.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe