Korzystny wyrok TSUE w sprawie podatku VAT: C-214/ 18 Budimex

Korzystny wyrok TSUE w sprawie podatku VAT: C-214/ 18 Budimex

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok w sprawie podatku VAT dla branży budowlanej. Jeśli momentem zakończenia prac jest podpisanie protokołu odbioru robót, to należy uznać, że zostały one wykonane w tym właśnie momencie.

Korzystny wyrok w sprawie C-214/ 18 Budimex – sprawę – jako pełnomocnik Spółki – przed TSUE prowadziła doradca podatkowy Małgorzata Militz, wieloletni wykładowca CEE.

W dniu 2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wydał wyrok w sprawie C-214/ 18 Budimex SA.

Trybunał podzielił pogląd Spółki, zgodnie z którym jeśli umowa stanowi, że momentem zakończenia prac jest podpisanie protokołu odbioru robót, to należy uznać, że zostały one wykonane w tym właśnie momencie.

Wyrok ten jest bardzo istotny dla branży budowlanej; od 2014 r. sądy uznawały, że za moment wykonania robót należy przyjąć moment ich faktycznego wykonania, zaś Ministerstwo Finansów – moment zgłoszenia prac do odbioru.

Taka interpretacja była bardzo niekorzystna ze względów finansowych i gospodarczych, a niezastosowanie się do takiej wykładni wiązało się z powstawaniem zaległości podatkowych.

Szkolenie: Podatek VAT w 2019 i 2020, termin: 27.08.2019r., szkolenie online lub stacjonarnie.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe