Ocena projektów inwestycyjnych

Ocena projektów inwestycyjnych

Wpływ wyboru horyzontu czasowego na opłacalność inwestycji

Rozważmy opłacalność projektu inwestycyjnego, polegającego na wydatkowaniu kwoty 3000 zł w uruchomienie produkcji, która będzie generować przepływ gotówki w stałej kwocie 1000 zł rocznie. Wartość NPV tego projektu dla stopy dyskontowej równej 15% i przy przyjętym horyzoncie czasowym inwestycji wynosi:

Rok

Przepływ

gotówki

Współczynnik dyskontujący

dla 15%

Wartość

zdyskontowana

0

– 3 000

1,000

– 3 000

1 – 4

1 000

2,855

2 855

Razem

1 000

NPV =

145

 

Projekt inwestycyjny. Wydłużenie horyzontu czasowego inwestycji o rok powoduje, że staje się ona opłacalną:

Rok

Przepływ

gotówki

Współczynnik dyskontujący

dla 15%

Wartość

zdyskontowana

0

– 3 000

1,000

– 3 000

1 – 5

1 000

3,352

3 352

Razem

1 000

NPV =

+ 352

 

Pytanie uczestniczki szkolenia Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych:
Czy jest zasadne wydłużenie horyzontu czasowego inwestycji w grupie energetycznej z obecnych 50 do 60 lat?
Rozważmy przykład, w którym inwestycja w tej samej kwocie 3000 zł pozwoli uzyskać mniejszy przepływ gotówki lecz przez dłuższy okres:

Rok

Przepływ

gotówki

Współczynnik dyskontujący

dla 15%

Wartość

zdyskontowana

0

– 3 000

1,000

– 3 000

1 – 50

100

6,661

6 661

Razem

1 000

NPV =

+ 3 661

 

W przypadku wydłużenia horyzontu czasowego do 60 lat:

Rok

Przepływ

gotówki

Współczynnik dyskontujący

dla 15%

Wartość

zdyskontowana

0

– 3 000

1,000

– 3 000

1 – 60

100

6,665

6 665

Razem

1 000

NPV =

+ 3 665

Wydłużenie horyzontu czasowego projektu inwestycyjnego powoduje wzrost wartości NPV projektu z 3 665 – 3 661 czyli o 4 zł. Różnica jest więc bardzo niewielka, ponieważ dodatkowe, nawet 10-letnie przepływy po 50 roku są bardzo silnie dyskontowane, co powoduje niemal niezauważalny wzrost wartości projektu. Natomiast wydłużenie i tak już długiego horyzontu czasowego projektu będzie trudno uzasadnić. Nie ma to więc większego sensu.

Wartości zdyskontowanych przepływów dodatnich dla renty rocznej zostały obliczone ze wzoru:

A – wartość wpłaty

d – oprocentowanie

n – liczba wpłat

 

Dr Marek Nowak

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe