Podrożeje wpis na listę firm audytorskich.

Podrożeje wpis na listę firm audytorskich.

Sejm zajął się projektem ustawy o biegłych rewidentach i firmach audytorskich. Ustawa powołuje nowy organ kontrolujący firmy audytorskie i zmienia opłatę za wpis na listę audytorów.

Projekt powołuje nowy urząd przy Ministerstwie Finansów kontrolujący firmy audytorskie. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego (KNA). Nowy organ ma lepiej kontrolować firmy audytorskie w zakresie przeprowadzanych badań.

Kontrola będzie prowadzona min.:

  • raz na 3 lata w firmach prowadzących badania ustawowe jednostek zainteresowania publicznego;
  • raz na 6 lat – w firmach prowadzących badania ustawowe innych jednostek;

Agencja zacznie w ograniczonym zakresie zacznie działać już w tym roku, a od 1 stycznia 2020 ma funkcjonować w pełni.

Projekt zakłada ponad dwukrotny wzrost opłat za wpis na listę audytorów.
Obecnie opłata wynosi 2.000 zł. Po wejściu w życie ustawy trzeba będzie zapłacić 5.000 zł za rozpatrzenie wniosku, a nie tak jak teraz za wpis. Opłaty będą jednym ze źródeł Finansowania PANA.

Sprawdź nasze kursy na biegłego rewidenta.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe