Rola głównego księgowego w przedsiębiorstwie

Rola głównego księgowego w przedsiębiorstwie

Stanowisko głównego księgowego jest niezwykle wymagające, jeśli chodzi o predyspozycje oraz kwalifikacje pracownika. To w końcu na jego barkach spoczywa piecza nad sprawozdaniami finansowymi firmy, a od jego decyzji mogą zależeć losy całego przedsiębiorstwa. Przeczytaj, jakimi cechami powinien wyróżniać się główny księgowy. Poznaj najważniejsze zadania osoby piastującej to stanowisko.

H2: Kto może zostać głównym księgowym? Kluczowe umiejętności

Główny księgowy to kolejny etap kariery w księgowości. Może nim zostać osoba, która ma za sobą odpowiednie wykształcenie, umiejętności oraz lata doświadczeń – w przypadku jednostki budżetowej przepisy mówią tu o 6-letniej praktyce zawodowej. Starając się o pracę, należy przedstawić kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem uczelni lub certyfikatami. Te ostatnie można uzyskać po ukończeniu kursów z oferty CEE.

Ze względu na dużą odpowiedzialność główny księgowy powinien posiadać następujące kompetencje i umiejętności:

 • umiejętności zarządzania;
 • umiejętności analityczne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy z dużą ilością danych;
 • świadomość komercyjną;
 • wiedzę o prawie podatkowym;
 • wiedzę o zarządzaniu i administracji;
 • wiedzę o zarządzaniu finansami;
 • skrupulatność;
 • sumienność;
 • terminowość.

Ścieżka kariery dla głównego księgowego to możliwa szansa awansowania na stanowisko dyrektora finansowego, kontrolera finansowego lub członka zarządu.

Należy również zwrócić uwagę, że główni księgowi mogą liczyć na wysokie zarobki – średnio od 9 tys. w małej firmie do nawet 25 tysięcy złotych w przedsiębiorstwach pow. 500 mln rocznych przychodów. Stawki różnią się również w zależności od miasta.

Zadania głównego księgowego

Rola głównego księgowego obejmuje nie tylko sprawy związane z prowadzeniem ksiąg, ale i również zarządzaniem działem księgowym.

Do najważniejszych zadań głównego księgowego należy m.in.:

 • odpowiedzialność za opracowanie planu kont;
 • prowadzenie ewidencji księgowych;
 • przygotowanie sprawozdań finansowych;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych;
 • nadzór nad obiegiem faktur;
 • prowadzenie ewidencji księgowych;
 • kontrola operacji gospodarczych;
 • wycena aktywów i pasywów;
 • nadzór nad wyliczaniem wynagrodzeń;
 • kontrola organizacyjna działu księgowości;
 • kontrola nad rozliczeniami podatkowymi;
 • kontakt i reprezentowanie firmy przed instytucjami zewnętrznymi;
 • przygotowanie raportów i sprawozdań na potrzeby zarządu, banków i innych instytucji.

Rola księgowego w instytucji publicznej i przedsiębiorstwie prywatnym

W sektorze finansów publicznych kompetencje i obowiązki głównego księgowego są regulowane przepisami ustawy o finansach publicznych. Ponadto osoba starająca się na to stanowisko nie może być skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, działalności instytucji państwowych czy samorządowych.

W przypadku firmy prywatnej poszczególne obowiązki pracownika mogą być ustalone przez pracodawcę. Główny księgowy jest tu przede wszystkim kontrolerem, który nadzoruje pracę działu księgowości i współpracuje z audytorem zewnętrznym. To samo dotyczy inwentaryzacji, w której główny księgowy nie bierze udziału, lecz sprawuje nad nią kontrolę.

Znacząca rola głównego księgowego wynika między innymi z tego, że to na podstawie jego analiz i opinii kierownictwo podejmuje kluczowe decyzje o przyszłości firmy.

Sprawdź pełną naszą ofertę kursów i szkoleń: https://www.cee.pl/oferta/ – zapraszamy

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe