Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

W wyniku zastosowania różnych metod wyceny, otrzymuje się różne wartości wycenianego przedsiębiorstwa. Prawidłowa wycena przedsiębiorstw powinna uwzględniać kilka metod wyceny, w tym co najmniej jedną metodę majątkową i co najmniej jedną metodę dochodową, jednak nie można bazować na prostym wyciągnięciu średniej arytmetycznej z obliczonych wartości.

Aby prawidłowo dokonać wyceny wartości, należy:

  • dokonać wyboru odpowiednich w danej sytuacji metod wyceny,
  • obliczyć wartości uzasadniając przyjęte założenia,
  • na podstawie dokonanych obliczeń oszacować rozbieżność (najczęściej znaczną) wyników,
  • podać przedział wartości i dokonać rekomendacji wartości przedsiębiorstwa,
  • uzasadnić rekomendowaną wartość wyceny.

Liczne problemy praktyczne, związane z przyjmowaniem założeń do wyceny przedsiębiorstw oraz wiarygodnością analizowanych danych finansowych, które często muszą być z różnych względów korygowane, powodują, że proces wyceny nie jest obiektywny. Jeżeli właściciel firmy zleciłby jej wycenę pięciu różnym firmom konsultingowym, pracującym niezależnie, otrzymałby pięć różnych wycen. Dlatego tak ważne jest szczegółowe opisanie przyjętych założeń oraz uzasadnienie rekomendowanej wartości wyceny. Wycena to sztuka przekonywania. Zdarzają się raporty z błędną wyceną, które jako rekomendowaną wartość przedsiębiorstwa przyjmują sumę wartości z wyceny majątkowej i dochodowej. W takich przypadkach wartość przedsiębiorstwa zostaje znacznie zawyżona. To tak, jakby zlecić kasjerowi przeliczenie znacznej sumy w gotówce, a następnie, dla pewności, poprosić o przeliczenie drugiego kasjera i przyjąć, że wartość posiadanej gotówki jest równa sumie wartości uzyskanej przez obu kasjerów.

Jeśli wolisz uniknąć podobnych błędów i chcesz zapoznać się głębiej z  problematyką i metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami, wadami i ograniczeniami oraz możliwościami praktycznego zastosowania, zapisz się na szkolenie wycena przedsiębiorstw. 

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe