Zmiany dla biegłych rewidentów – 2020 rok

Zmiany dla biegłych rewidentów – 2020 rok

W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów figuruje ponad 3 000 aktywnych specjalistów. Są to statystyki dotyczące ekspertów działających zawodowo na terenie całej Polski. Widać więc wyraźnie, że jest to wąskie grono fachowców z zakresu ekonomii, finansów, prawa, bankowości, rachunkowości oraz księgowości. Pamiętajmy jednak, że są to osoby, które posiadają konkretne uprawnienia, bo tylko dzięki nim zawodowo może działać biegły rewident. Kursy są dopiero początkiem ich kariery.

Już w połowie 2019 roku znane były nowe regulacje prawne dotyczące pracy biegłych rewidentów, chociaż nowelizacja ustawy została wdrożona wraz z nadejściem 2020 roku. Jakich zmian dotyczy i czy ma realny wpływ na pracę takich ekspertów? Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące zakresu obowiązków biegłych rewidentów oraz ich pracy po zmianach w ustawie o biegłych rewidentach.

Kim jest biegły rewident?

Co ciekawe, biegły rewident bardzo często mylony jest z księgowym. Okazuje się jednak, że nie wystarczy kurs na głównego księgowego, by zostać wpisanym na krajową listę biegłych rewidentów. Ten ekspert przede wszystkim bada, analizuje, a następnie atestuje sporządzone przez firmy sprawozdania finansowe. Potwierdza tym samym ich zasadność oraz prawidłowe wykonanie albo odrzuca i określa poprawki konieczne do naniesienia.

Dzisiaj zawód biegłego rewidenta uznawany jest za profesję zaufania publicznego, niezwykle cenioną, prestiżową, wręcz elitarną oraz jedną z tych w zakresie działań księgowych i rachunkowych, jakie mają największe szanse na powodzenie w przyszłości. Nic więc dziwnego, że kandydatów na objęcie tego stanowiska jest coraz więcej, a popularność nie spada, pomimo wprowadzania częstych zmian prawnych, które wymuszają przecież ciągłego dokształcania się, które musi realizować biegły rewident. Kurs, dzięki któremu udaje się poznać warunki nowelizacji ustawy, jaka weszła w życie 1 stycznia 2020 roku, jest jednym z tych, który cieszy się w tym kręgu zawodowym największym zainteresowaniem.

Ścieżki zawodowe biegłych rewidentów

Zmiany, które nastąpiły w ustawie o biegłych rewidentach, nie dotyczą uprawnień, jakie musi zdobyć osoba kandydująca na to stanowisko. Ścieżka kariery jest w tym przypadku nadal długa i chociaż przyszły biegły rewident może wybrać dochodzenie do zawodowych kwalifikacji spośród różnych opcji, to te nigdy nie są łatwe do spełnienia.

Przede wszystkim konieczne jest złożenie wniosku do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe, najlepiej na kierunkach ekonomicznych, prawnych bądź finansowych. Ale to nie wszystko, bo zawód ten wymaga o wiele większych kompetencji od osoby, która chce pracować jako biegły rewident. Egzaminy są konieczne i to w ilości aż 10 sztuk. Zaleca się, by równolegle z zdawaniem egzaminów, przyszły biegły rewident rozpoczął roczną praktykę rachunkową i 2-letnią aplikację. Przy czym z praktyki rachunkowej zwolnione są osoby, które były zatrudnione na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo księgowych lub w firmie audytorskiej nie której niż 3 lata lub posiadające certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.  Z odbywania aplikacji mogą być zwolnieni ci, którzy posiadają udokumentowaną, co najmniej 15-letnią praktykę w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas której nabyły umiejętności wymagane od biegłych rewidentów.

Ostatnim krokiem jest pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego. Przygotowanie do wszystkich etapów kwalifikacji na biegłego rewidenta obywa się indywidualnie, a korzystnym rozwiązaniem jest branie udziału w zawodowych szkoleniach i kursach.

Jaki wpływ na pracę biegłych rewidentów ma nowelizacja ustawy?

Zmiany, które nastąpiły wraz nadejściem 2020 roku, dotyczą przede wszystkim prowadzenia nadzoru nad pracą biegłych rewidentów. Od nowego roku całkowitą odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu nadzoru publicznego i pracę biegłych rewidentów bierze specjalnie powołana Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Wszystko po to, by móc zadbać o najlepsze standardy i jakość efektów wykonywania zawodu biegłych rewidentów.

Wprowadzone zmiany i dodatkowe kontrole nie ograniczają w żaden sposób pracy tychże specjalistów. Wręcz przeciwnie, pozwalają ekspertom wykonywać swoje obowiązki swobodnie, w pełnym bezpieczeństwie, a przede wszystkim skutecznie.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe