Zwrot środków na zakup kas fiskalnych online.

Zwrot środków na zakup kas fiskalnych online.

Nowelizacja ustawy VAT wprowadzająca obowiązek stosowania kas fiskalnych online dla wybranych branż czeka na podpis prezydenta. Obowiązek ten wprowadzany będzie etapami i obejmie:

  • od 1.01.2020 r. – m.in. mechaników i stacje benzynowe;
  • od 1.07.2020 r. – m.in. gastronomię oraz usługi związane z zakwaterowaniem;
  • od 1.01.2021 r. – m.in. kosmetyczki, fryzjerów, lekarzy, dentystów, prawników, budowlańców;

Celem wprowadzenia zmian jest ograniczenie szarej strefy. Informacje z kas mają trafiać bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas w celu analizy i kontroli.

Podatnikom zobowiązanym do stosowania kas fiskalnych online przysługiwać będzie zwrot środków za zakup kasy w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Preferencja przyznana będzie również tym podatnikom, którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji przy użyciu kas online.
Na zwrot kosztów nie mogą jednak liczyć podmioty, które rozpoczną prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas starego typu lub wymienią kasy starego typu na kasy online (za wyjątkiem branż objętych obowiązkiem wymiany).

Zwrot kosztów będzie przysługiwał dla kas online, zakupionych nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Kasy fiskalne starego typu będą mogły być stosowane do czasu wygaśnięcia zezwoleń na ich stosowanie, tj. do 31.08.2019r. kasy z papierowym zapisem kopii, do 31 grudnia 2022 kasy z elektronicznym zapisem kopii.

Sprawdź nasze szkolenia z VAT: link

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe