Akademia Managera MŚP – dofinansowanie szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych

Dla kogo przeznaczony jest projekt?

Projekt Akademia Managera MŚP kierowany jest do:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • które chcą przeszkolić:

- właścicieli firm

- kadrę zarządzającą

- osoby przewidziane do tej roli

  •  firm, które mogą uzyskać pomoc de minimis lub pomoc publiczną
  •  firm, które zobowiązują się wnieść 20% wkładu własnego

Pierwszeństwo uzyskują osoby lub firmy, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia na usługi rozwojowe.

Jakie województwa obejmuje dofinansowanie?

Z dofinansowania mogą skorzystać firmy z całej Polski,w tym z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Operator refunduje 80% kosztów szkoleń, które wynikają z diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Maksymalne wsparcie na osobę wynosi 10 000 zł i jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa. Szkolenia muszą być ogłoszone w Bazie Usług Rozwojowych.

Co trzeba zrobić by uzyskać dofinansowanie?

  • należy zgłosić się do operatora odpowiadającego za dane województwo, który sprawdzi możliwość kwalifikacji do projektu
  • przeprowadzić diagnozę luk kompetencyjnych kadry managerskiej
  • wybrać szkolenia Centrum Edukacji Ekspert z Bazy Usług Rozwojowych

Jakie są terminy zgłoszeń?

Terminy zgłoszeń podzielone są na etapy, różne w zależności od regionu.

Projekt kończy się w 2021 – 2022 r. w zależności od województwa.

Rekrutacja właśnie się rozpoczęła! Nie zwlekaj!

Skorzystaj z dofinansowania!

  • szkolenia na biegłego rewidenta,
  • kurs przygotowujący do prowadzenia biura rachunkowego
  • kurs na samodzielnego księgowego

I wiele innych:

Sprawdź naszą ofertę w BUR

Dowiedz się więcej

Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert