Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych – szkolenia dofinansowane

Firma Centrum Edukacji Ekspert uzyskała pozytywną weryfikację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do świadczenia usług dofinansowanych ze środków unijnych jakie oferuje Baza Usług Rozwojowych (BUR).

Wysoki standard oferowanych przez nas szkoleń został potwierdzony podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP przez niezależnego audytora.

Oferta Centrum Edukacji Ekspert w BUR 

 

Co to jest Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych jest platformą prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). BUR oferuje dofinansowanie do usług szkoleniowych i doradczych z funduszy europejskich (Europejski Fundusz Społeczny).

Baza Usług Rozwojowych jest bezpłatna. Aby skorzystać oferty trzeba założyć darmowe konto

Jakie finansowanie oferuje Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Poziom dopłat do szkoleń z BUR wynosi od 50% do 80% w zależności od województwa i wielkości przedsiębiorstwa.

Baza Usług Rozwojowych BUR

Kto może skorzystać z dofinansowania, które oferuje Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Z dofinansowania, które oferuje Baza Usług Rozwojowych (BUR) mogą skorzystać:

 • pracownicy zgłaszani przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę,
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • podmioty z wszystkich województw z wyłączeniem mazowieckiego i pomorskiego,
 • w niektórych województwach dofinansowanie przysługuje również osobom fizycznym.

Baza usług rozwojowych – jakie usługi można sfinansować?

Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych można uzyskać na usługi, które służą celom biznesowymi firmy lub podniosą kwalifikacje i kompetencje pracowników, m.in.

 • szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów
 • szkolenia ze zmian w podatkach
 • profesjonalne kursy zawodowe z rachunkowości
 • szkolenia z prawa pracy, 
 • kursy z obszaru kadry i płace

Baza usług Rozwojowych dofinansowuje zarówno kursy stacjonarne, jak i kursy online oraz kursy świadczone zdalnie. 

Oferta Centrum Edukacji Ekspert w BUR 

 

Jak skorzystać z dofinansowania poprzez BUR

 1. Należy wybrać szkolenie w Centrum Edukacji Ekspert z pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
 2. Firma oraz uczestnik szkolenia zakładają konto na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 3. Firma kontaktuje się z Operatorem właściwym dla danego województwa (firmą obsługującą wnioski w imieniu PARP) w celu uzyskania wniosku o dofinansowanie i omówienia zasad wsparcia. Należy wybrać operatora właściwego dla województwa w którym pracodawca ma siedzibę.
 4. Uczestnik zapisuje się na szkolenie za pośrednictwem bazy BUR.
 5. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik wypełnia ocenę szkolenia na portalu BUR.
 6. Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji kosztów usługi rozwojowej, w formie bonów lub karty prepaid w zależności od województwa.

Baza Usług Rozwojowych – gdzie można uzyskać informacje

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania jakie oferuje Baza Usług rozwojowych można znaleźć na stronie: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz

 • telefonicznie – 801 808 108, 22 574 07 07
 • przez e-mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

Jesteś zainteresowany?
Skontaktujemy się z Tobą

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe