Baza Usług Rozwojowych - szkolenia dofinansowane

Firma Centrum Edukacji Ekspert uzyskała pozytywną weryfikację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do świadczenia usług dofinansowanych ze środków unijnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wysoki standard oferowanych przez nas szkoleń został potwierdzony podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP przez niezależnego audytora.

Baza Usług Rozwojowych to internetowa platforma publikująca ofertę szkoleniową dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Poziom dopłat do szkoleń z BUR wynosi od 50% do 80% w zależności od województwa i wielkości przedsiębiorstwa.

 Z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych mogą skorzystać:

 • pracownicy zgłaszani przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę,
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • z wszystkich województw z wyłączeniem mazowieckiego i pomorskiego,
 • w niektórych województwach dofinansowanie przysługuje również osobom fizycznym.

Dofinansowanie z BUR obejmuje m.in.:

 • szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów
 • szkolenia ze zmian w podatkach
 • profesjonalne kursy zawodowe z rachunkowości
 • kursy stacjonarne
 • kursy On-line w niektórych województwach.

Oferta Centrum Edukacji Ekspert w BUR 

Jak skorzystać z dofinansowania

 1. Należy wybrać szkolenie w Centrum Edukacji Ekspert z pośrednictwem BUR.
 2. Firma oraz uczestnik szkolenia zakładają konto na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 3. Firma kontaktuje się z Operatorem właściwym dla danego województwa (firmą obsługującą wnioski w imieniu PARP) w celu uzyskania wniosku o dofinansowanie i omówienia zasad wsparcia. Należy wybrać operatora właściwego dla województwa w którym pracodawca ma siedzibę.
 4. Uczestnik zapisuje się na szkolenie za pośrednictwem bazy BUR.
 5. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik wypełnia ocenę szkolenia na portalu BUR.
 6. Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji kosztów usługi rozwojowej, w formie bonów lub karty prepaid w zależności od województwa.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert