Dostępne środki w Warmińsko – Mazurskim

Dostępne środki w Warmińsko – Mazurskim

Informujemy, że wciąż możliwe jest dofinansowanie usług rozwojowych – m.in. szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Warmińsko – Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych. Ubiegać się mogą o nie przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub oddział na terenie województwa warmińsko – mazurskiego prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko – mazurskiego przez co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia w ramach projektu.

Usługami rozwojowymi mogą zostać objęci wyłącznie pracownicy świadczący pracę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej:

  • 1 043 MŚP z województwa warmińsko – mazurskiego,
  • 1 200 osób (w tym 660 kobiet)
  • 384 pracowników w wieku 50 lat i więcej
  • 576 pracowników o niskich kwalifikacjach
  • 468 MŚP mających swoją siedzibę/filię/oddział i prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda, Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz)

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe