Egzamin z prawa gospodarczego

Egzamin z prawa gospodarczego

Kurs dla osób przygotowujących się na egzamin z prawa gospodarczego, którzy posiadają międzynarodowe kwalifikacje do badania sprawozdań finansowych.  Termin rozpoczęcia kursu marzec 2020 r.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w organizowaniu kursów na biegłego rewidenta już wkrótce rozpoczynamy  intensywny kurs przygotowujący osoby z uprawnieniami biegłego międzynarodowego (np. ACCA), które chcą zdać egzamin z prawa gospodarczego przed Polską Izbą Biegłych Rewidentów. Podczas zajęć omówimy wymagane na egzaminie zagadnienia w oparciu o aktualne przepisy.  Uczestnicy będą pracować w oparciu o autorskie materiały przygotowane, przez kilkunastu wykładowców, specjalizujących się w wybranej tematyce. 
Termin rozpoczęcia zajęć nie jest przypadkowy i został dopasowany do egzaminów z prawa gospodarczego, które organizowane są tylko dwa razy w roku. Uczestnik zajęć ma  możliwość podejścia do wybranego, dogodnego dla siebie terminu egzaminu.

Egzamin z prawa gospodarczego – kilka informacji

Polska Izba Biegłych Rewidentów organizuje taki egzamin dwa razy w roku (czerwiec i grudzień) w oparciu
o program określony uchwałą nr 2323/44/2018 r Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Egzamin w PIBR składa się z dwóch części.

I część – egzamin pisemny

trwa 4 godziny i podzielony jest na 4 bloki tematyczne:

  • prawo
  • podatki
  • finanse w tym banki i ubezpieczyciele
  • rachunkowość i sprawozdawczość w tym bankowa i ubezpieczeniowa.

Aby zaliczyć egzamin pisemny należy uzyskać co najmniej 60% punktów z każdego bloku tematycznego.

II  część – egzamin ustny

do którego Komisja Egzaminacyjna dopuszcza kandydata po zdaniu egzaminu pisemnego.
Na egzaminie ustnym kandydat na Polskiego Biegłego Rewidenta odpowiada przed Komisją Egzaminacyjną na 
3 pytania

  • dwa pytania losuje z przygotowanej puli pytań które dotyczą zagadnień  związanych z rewizją finansową oraz etyką
  • jedno pytanie zadaje Komisja Egzaminacyjna z zakresu rozwiązanych tematów na egzaminie pisemnym.

Koszt egzaminu to 1376 zł.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe