Kursy przygotowujące do egzaminu na biegłego rewidenta

Kursy przygotowujące do egzaminu na biegłego rewidenta

a pozycja biegłego rewidenta na rynku zawodowym

Jeśli zastanawiasz się nad karierą biegłego rewidenta i planujesz zdawać w PIBR egzaminy, zobacz jakie korzyści możesz uzyskać. Zobacz dlaczego warto i jak zostać biegłym rewidentem.

1. Egzaminy na biegłego rewidenta – wzrost kompetencji, wiedzy i umiejętności

Kształcenie obejmuje szeroką gamę tematów począwszy od rachunkowości po finanse, prawo, podatki, sprawozdawczość i rewizję finansową – zarówno przedsiębiorstw, jak również instytucji finansowych, banków, zakładów ubezpieczeń i jednostek sfery budżetowej. W efekcie biegły rewident zdobywa uprawnienia do weryfikowania rzetelności i zgodności sprawozdań finansowych przygotowywanych przez organizację. Wszystkie te elementy kształcenia zapewniają kursy przygotowujące do egzaminu na biegłego rewidenta w Centrum Edukacji Ekspert. 

2. Możliwość zatrudnienia w każdej firmie na eksponowanym stanowisku

To stwierdzenie nie jest przesadą, ponieważ pracodawcy poszukują osób, które są zarejestrowane w PIBR i zdają egzaminy na biegłego rewidenta. Tytuł biegły rewident niezwykle nobilituje na rynku zawodowym.

Osoba, która zdobyła uprawnienia biegłego rewidenta ma szerokie możliwości zatrudnienia na stanowiskach: członek zarządu, dyrektor finansowy, audytor wewnętrzny, ekspert w firmach audytorskich.

3. Umiejętność badania sprawozdań finansowych

Kwalifikacje biegłego rewidenta uzyskane w PIBR pozwalają na współpracę z firmami audytorskimi przy rewizji sprawozdań finansowych. Dotyczy to badania rocznych, śródrocznych i cząstkowych sprawozdań finansowych.

Biegły rewident ma również możliwość prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej od prowadzenia ksiąg rachunkowych po badanie sprawozdań finansowych.

4. Prestiż na rynku zawodowym (zawód elitarny)

Biegły rewident to kwalifikacje wyjątkowe, zdobyte pod marką Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR).

Zakres tematyczny wymagań , egzaminy, praktyka i aplikacja pod okiem biegłego rewidenta w sposób kompletny przygotowują kandydata na biegłego rewidenta do wejścia na rynek i wykonywania zawodu.

Kursy przygotowujące do egzaminu na biegłego rewidenta

Jak zostać biegłym rewidentem? Centrum Edukacji Ekspert (CEE) od 20 lat organizuje kursy przygotowujące do egzaminu  na biegłego rewidenta. 

Centrum Edukacji Ekspert to jedyna firma na rynku przygotowująca do wszystkich 10 egzaminów PIBR.  Podczas zajęć realizujemy ściśle określone wymagania opublikowane na stronie PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów. 

Sprawdź naszą ofertę.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe