Certyfikowane kursy księgowości, Warszawa i online na żywo

Certyfikowane kursy księgowości, Warszawa i online na żywo

Od przyszłego roku zaczynamy cykl szkoleń, który swoim zakresem, będzie obejmował różne poziomy kwalifikacji wykonywania zawodu księgowego. Cykl “certyfikowane kursy księgowości” rozpoczyna 16 stycznia  kurs z podstaw księgowości (Warszawa oraz transmisja online na żywo). Umożliwia on nabycie solidnych podstaw, z zakresu rachunkowości zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Rozwiązywane podczas zajęć kazusy, odnoszą się do sytuacji spotykanych w codziennej pracy księgowego. Kurs podstawy księgowości przygotowuje słuchacza do pracy w działach księgowości. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kurs zakończony jest egzaminem końcowym potwierdzającym umiejętności w zakresie zawodu księgowy  – kod zawodu 331301.

23 stycznia rozpoczynamy cieszący się dużym zainteresowaniem kurs na samodzielnego księgowego. Kurs przygotowuje do zawodu: specjalista ds. rachunkowości – kod zawodu 241103.  Skierowany jest on do osób pracujących w księgowości, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i ubiegających się o objęcie pracy na stanowisku samodzielnym.

Kurs Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) jest naszą ofertą, która skierowana jest do osób chcących samodzielnie prowadzić księgę podatkową. Kurs będzie oparty na praktycznych przykładach z jednoczesnym ich ujęciem w PKPiR w poszczególnych miesiącach całego 2021 r. Zajęcia z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zaplanowaliśmy od 13 do 28 marca 2021 r. (30 godz. lekcyjnych).  

Kurs na głównego księgowego rozpoczynamy 10 kwietnia 2021 r. Kurs skierowany jest do osób planujących podjąć pracę na kierowniczych stanowiskach oraz pracowników działów księgowych, którzy chcą pogłębić wiedzę i zwiększyć swoje kwalifikacje. Kurs ma na celu praktyczne przygotowanie do pracy na stanowisku głównego księgowego. Program obejmie o pracę na przepisach, rozwiązywanie zadań sytuacyjnych, kazusów i testów. Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy. Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego powtórzenia przerobionego materiału. Kurs został ujęty w klasyfikacji zawodów Główny Księgowy – kod zawodu: 121101.

Kolejną wiosenną propozycją jest kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych  (rozpoczęcie 17.04.2021 r.), który umożliwi uczestnikom pogłębienie wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a udział w warsztatach praktycznych pozwoli słuchaczom zapoznać się z zagadnieniami, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy w biurze rachunkowym. Kurs adresowany jest do osób pracujących na samodzielnych stanowiskach w dziale księgowości lub planujących otworzyć działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kurs pozwoli na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji kierownika biura rachunkowegokod zawodu 121102.

 

Zaliczenie każdego z kursów i certyfikat otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały egzamin pisemny. W celu zaliczenia egzaminu oraz spełnienia wymogów frekwencji nie trzeba przyjeżdżać na salę wykładową. Przeprowadzane zajęcia transmitujemy online. W tej formie umożliwiamy również rozwiązanie  egzaminu końcowego.    

Wszystkie kursy księgowości prowadzone będą w naszej siedzibie (Warszawa) oraz transmitowane online w czasie rzeczywistym.

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców – praktyków:

Dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min publikacji Sprawozdanie Finansowe Organizacji Pozarządowej za 2017 rok – Krok Po Kroku, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Tomasz Matyka – doradca podatkowy. Doradza w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi, prowadzenie bieżących rozliczeń VAT podmiotów krajowych i zagranicznych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik organów podatkowych, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia przygotowujące kandydatów do egzaminów na biegłych rewidentów oraz na doradców podatkowych. Współautor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych pod red. dr Janusza Marciniuka wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck; autor szeregu publikacji w prasie podatkowej: Monitor podatkowy, Przegląd podatkowy, Gazeta prawna.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe