Certyfikowane kursy księgowości, Warszawa i online na żywo

Certyfikowane kursy księgowości, Warszawa i online na żywo

Po wakacjach zaczynamy cykl szkoleń, który swoim zakresem, będzie obejmował różne poziomy kwalifikacji wykonywania zawodu księgowego. Cykl “certyfikowane kursy księgowości” rozpoczyna 11 września  kurs z podstaw księgowości oraz miesiąc później bo 12 października popołudniowy kurs podstawy księgowości (Warszawa oraz transmisja online na żywo). Umożliwiają one nabycie solidnych podstaw, z zakresu rachunkowości zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Rozwiązywane podczas zajęć kazusy, odnoszą się do sytuacji spotykanych w codziennej pracy księgowego. Kurs podstawy księgowości przygotowuje słuchacza do pracy w działach księgowości. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kurs zakończony jest egzaminem końcowym potwierdzającym umiejętności w zakresie zawodu księgowy  – kod zawodu 331301.

23 października rozpoczynamy cieszący się dużym zainteresowaniem kurs na samodzielnego księgowego. Kurs przygotowuje do zawodu: specjalista ds. rachunkowości – kod zawodu 241103.  Skierowany jest on do osób pracujących w księgowości, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i ubiegających się o objęcie pracy na stanowisku samodzielnym.

Kurs Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) jest naszą ofertą, która skierowana jest do osób chcących samodzielnie prowadzić księgę podatkową. Kurs będzie oparty na praktycznych przykładach z jednoczesnym ich ujęciem w PKPiR w poszczególnych miesiącach całego 2021 r. Zajęcia z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zaplanowaliśmy od 2 do 10 października 2021 r. (30 godz. lekcyjnych).  

Kurs na głównego księgowego rozpoczynamy 2 października 2021 r. Kurs skierowany jest do osób planujących podjąć pracę na kierowniczych stanowiskach oraz pracowników działów księgowych, którzy chcą pogłębić wiedzę i zwiększyć swoje kwalifikacje. Kurs ma na celu praktyczne przygotowanie do pracy na stanowisku głównego księgowego. Program obejmie o pracę na przepisach, rozwiązywanie zadań sytuacyjnych, kazusów i testów. Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy. Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego powtórzenia przerobionego materiału. Kurs został ujęty w klasyfikacji zawodów Główny Księgowy – kod zawodu: 121101.

Kolejną jesienną propozycją jest kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych  (rozpoczęcie 16 października 2021 r.), który umożliwi uczestnikom pogłębienie wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a udział w warsztatach praktycznych pozwoli słuchaczom zapoznać się z zagadnieniami, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy w biurze rachunkowym. Kurs adresowany jest do osób pracujących na samodzielnych stanowiskach w dziale księgowości lub planujących otworzyć działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kurs pozwoli na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji kierownika biura rachunkowegokod zawodu 121102.

 

Zaliczenie każdego z kursów i certyfikat otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały egzamin pisemny. W celu zaliczenia egzaminu oraz spełnienia wymogów frekwencji nie trzeba przyjeżdżać na salę wykładową. Przeprowadzane zajęcia transmitujemy online. W tej formie umożliwiamy również rozwiązanie  egzaminu końcowego.    

Wszystkie kursy księgowości prowadzone będą w naszej siedzibie (Warszawa) oraz transmitowane online w czasie rzeczywistym.

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców – praktyków:

Dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min publikacji Sprawozdanie Finansowe Organizacji Pozarządowej za 2017 rok – Krok Po Kroku, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Tomasz Matyka – doradca podatkowy. Doradza w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi, prowadzenie bieżących rozliczeń VAT podmiotów krajowych i zagranicznych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik organów podatkowych, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia przygotowujące kandydatów do egzaminów na biegłych rewidentów oraz na doradców podatkowych. Współautor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych pod red. dr Janusza Marciniuka wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck; autor szeregu publikacji w prasie podatkowej: Monitor podatkowy, Przegląd podatkowy, Gazeta prawna.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe