Kurs księgowości – droga do kariery

Kurs księgowości – droga do kariery

Czy kurs księgowości jest nadal dobrym sposobem ułatwiającym rozwój kariery w księgowości. Obecnie, po deregulacji, droga zawodu księgowego znacznie się skróciła. Dzięki temu, więcej osób niż poprzednio zaczęło się interesować rozwojem swojej kariery w tym właśnie kierunku. Po deregulacji zawodu księgowego, jedynym miernikiem umiejętności i fachowości stał się wolny rynek.

Kurs dla księgowych – praktyczne przygotowanie do zawodu

W celu wyróżnienia w tym stale powiększającym się gronie księgowych, warto ukończyć certyfikowany kurs księgowości Taki kurs powinien kończyć się egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu. Certyfikaty wydawane przez niepubliczne jednostki objęte systemem oświaty mają szczególną wartość, ponieważ wydawane są na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Takie certyfikaty zwiększają zaufanie pracodawców do tak wykształconego pracownika, a w konsekwencji szanse na zatrudnienie. W przypadku biur rachunkowych certyfikat zwiększa zaufanie potencjalnych klientów.

Kurs księgowości – różne stopnie zaawansowania

Osobom początkującym, które chcą rozpocząć swoją karierę w księgowości poleca się kurs księgowości od podstaw. Tym, którzy zdobyli już doświadczenie i chcą dalej rozwijać się w  zawodzie – kurs samodzielny księgowy. Dla tych, którzy planują prowadzić działy księgowe w przedsiębiorstwach – kurs na głównego księgowego. Dla osób pracujących lub zamierzających pracować jako kierownicy lub pracownicy biur rachunkowych poleca się kurs na usługowe prowadzenie biur rachunkowych.

Kursy na biegłego rewidenta

Ukoronowaniem kariery księgowego jest zdobycie tytułu biegłego rewidenta. W tym przypadku sprawa wygląda trochę inaczej. Wymagane jest zdanie 10 bardzo trudnych
i wymagających egzaminów organizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR) oraz egzaminu dyplomowego. Egzaminy podzielone są na IV Semestry.  Tyle też trwają kursy przygotowujące do ich zdania – łącznie ok. 680 godz. lekcyjnych zajęć. Jest to ogrom materiału i wiedzy, która często budzi podziw nawet bardzo doświadczonych i wytrawnych księgowych. Kandydat na biegłego rewidenta musi najczęściej zaliczyć praktykę oraz odbyć aplikację w odpowiedniej firmie audytorskiej, która trwa 2 lata. Jednakże tytuł biegłego rewidenta jest niesamowitą dźwignią dla kariery każdego księgowego, dającą przepustkę do wyższych stanowisk, a co za tym idzie, osiągniecia znacznie większych wynagrodzeń za swoje usługi.

Aby osiągnąć sukces w tym zawodzie, bardzo ważne są indywidualne predyspozycje. Dokładność, cierpliwość i dobra pamięć. Dochodzi do tego umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu. Ważne są również umiejętności matematyczne i analityczne. I chyba to co najważniejsze, gotowość na ciągłe dokształcanie i aktualizowanie swojej wiedzy.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe