Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych wg KSR 1, prezentacja danych w spółdzielniach – stanowisko KSR

Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych wg KSR 1, prezentacja danych w spółdzielniach – stanowisko KSR

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjne
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 450 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
15/11/2023

Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)

KSR są stosowane przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Objaśniają i ilustrują przykładami regulacje ustawy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość, pracowników działów księgowości, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i osób zatrudnionych w biurach rachunkowych, a także doradców podatkowych.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym 

Koszt szkolenia:

Cena: 450 zł + 23% VAT

Czas szkolenia :

6 godz. lekcyjnych – 09:00-14:00

Wykładowca:

dr KATARZYNA TRZPIOŁA – doktor nauk ekonomicznych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Sprawdź pozostałe moduły Akademii Krajowych Standardów Rachunkowości

Program szkolenia:

Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych wg KSR 1

  1. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  2. Przygotowanie sprawozdania metodą pośrednią
  3. Ujmowanie wybranych operacji i ich wpływ na przepływy pieniężne w działalności operacyjnej
  4. Ujmowanie wybranych operacji i ich wpływ na przepływy pieniężne w działalności inwestycyjnej
  5. Ujmowanie wybranych operacji i ich wpływ na przepływy pieniężne w działalności finansowej

Prezentacja danych w spółdzielniach – stanowisko KSR

  1. Specyfika segmentów wyniku finansowego z spółdzielni
  2. Ustalanie nadwyżki / niedoboru z gospodarki mieszkaniowej – przykład ustalania
  3. Prezentacja danych o funduszach własnych

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe