Nowy KSR 13 Koszt wytworzenia, umowy deweloperskie KSR 8

Nowy KSR 13 Koszt wytworzenia, umowy deweloperskie KSR 8

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjne
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 450 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
24/01/2024

Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)

KSR są stosowane przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Objaśniają i ilustrują przykładami regulacje ustawy.

Cel spotkania

Omówienie polityki rachunkowości i jej zmian oraz zdarzeń po dniu bilansowym według KSR 13, usystematyzowanie regulacji rachunkowości dla branży deweloperskiej, pokazanie zasad ujęcia i wyceny gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu u dewelopera, ujęcia przychodów i kosztów z działalności wg KSR 8.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość, pracowników działów księgowości, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i osób zatrudnionych w biurach rachunkowych, a także doradców podatkowych.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym 

Koszt szkolenia:

Cena: 450 zł + 23% VAT

Czas szkolenia :

6 godz. lekcyjnych – 09:00-14:00

Wykładowca:

dr KATARZYNA TRZPIOŁA – doktor nauk ekonomicznych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Sprawdź pozostałe moduły Akademii Krajowych Standardów Rachunkowości

Program szkolenia:

Umowy deweloperskie wg KSR 8

 1. Umowa deweloperska, – kiedy KSR 3 a kiedy KSR 8
 2. Przychody z kontraktu i zasady ich ujmowania
 3. Koszty umowy deweloperskiej i zasady ich ujmowania
 4. Prezentacja i wpływ na wynik finansowy

KSR 13 Koszt wytworzenia – jak go ustalać

 1. Zasady kalkulowania kosztu wytworzenia produktu
 2. Etapy kalkulacji
 3. Koszty bezpośrednie a koszty pośrednie
 4. Przykład zastosowania

Inwentaryzacja zapasów wg stanowiska KSR

 1. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji uszczegółowione w stanowisku KSR
 2. Jakie uproszczenia i rozwiązania pomocnicze podpowiada KSR
 3. Rozliczanie inwentaryzacji
 4. Dokumentacja inwentaryzacji

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe