Podatek odroczony wg KSR 2

Podatek odroczony wg KSR 2

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjne
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 450 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
29/11/2023

Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)

KSR są stosowane przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Objaśniają i ilustrują przykładami regulacje ustawy.

Cel spotkania

Omówienie podatku odroczonego wg KSR 2 i pokazanie, w jaki sposób stosowanie przepisów prawa bilansowego może stać się prostsze. Moduł omawia na przykładach kluczowe zagadnienia z punktu widzenia stosowania Krajowego Standardu Rachunkowości.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość, pracowników działów księgowości, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i osób zatrudnionych w biurach rachunkowych, a także doradców podatkowych.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym 

Koszt szkolenia:

Cena: 450 zł + 23% VAT

Czas szkolenia :

6 godz. lekcyjnych – 09:00-14:00

Wykładowca:

dr KATARZYNA TRZPIOŁA – doktor nauk ekonomicznych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Sprawdź pozostałe moduły Akademii Krajowych Standardów Rachunkowości

Program szkolenia:

Moduł VII

Podatek odroczony wg KSR 2

  1. Zasady ustalania wartości podatkowej aktywów i pasywów
  2. Ustalanie i ujmowanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady
  3. Ustalanie i ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady
  4. Dokumentowanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe