Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe wg KSR 6, stanowisko KSR w sprawie rozrachunków

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe wg KSR 6, stanowisko KSR w sprawie rozrachunków

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjne
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 450 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
08/11/2023

Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)

KSR są stosowane przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Objaśniają i ilustrują przykładami regulacje ustawy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość, pracowników działów księgowości, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i osób zatrudnionych w biurach rachunkowych, a także doradców podatkowych.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym 

Koszt szkolenia:

Cena: 450 zł + 23% VAT

Czas szkolenia :

6 godz. lekcyjnych – 09:00-14:00

Wykładowca:

dr KATARZYNA TRZPIOŁA – doktor nauk ekonomicznych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Sprawdź pozostałe moduły Akademii Krajowych Standardów Rachunkowości

Program szkolenia:

Stanowisko KSR w sprawie rozrachunków

 1. Ujmowanie zobowiązań i należności wg uor
 2. Zasady wyceny należności niefinansowych –w tym ujęcie odsetek, kar, różnic kursowych i odpisów aktualizacyjnych
 3. Zasady wyceny zobowiązań niefinansowych –w tym ujęcie odsetek, kar, różnic kursowych
 4. Prezentacja należności i zobowiązań w sprawozdaniu finansowym

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe wg KSR 6

 1. Zasady identyfikowania i ujmowania rezerw i rozliczeń międzyokresowych
 2. Przykłady ujmowania operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych wycena początkowa i na dzień bilansowy
 3. Przykłady ujmowania operacji dotyczących rezerw wycena początkowa i na dzień bilansowy
 4. Świadczenia pracownicze, jako szczególny przykład rmb
 5. Dokumentowanie i prezentacja RMB i rezerw

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe