Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Dr nauk ekon. Dorota Mikulska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 340 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 340 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
22/10/2020

Cel zajęć

  • Omówienie ostatnich zmian w prawie bilansowym obowiązującym polskie podmioty gospodarcze.
  • Omówienie najważniejszych praktycznych skutków wdrażanych zmian.
  • Uzyskanie przez biegłego rewidenta praktycznych umiejętności w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych.
  • Uzyskana wiedza umożliwi biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości.

Szkolenie obejmuje 8 godzin z bloku rachunkowość.

Szkolenie jest realizowane w ramach naszej oferty dla Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

22 października 2020 r. w godz. 9:00-16:15.

Płatności

Koszt szkolenia: 340 zł + 23% VAT (418,20 PLN brutto).

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr nauk ekon. biegły rewident Dorota Mikulska – ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych wiadomości,
• obiad.

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta. 

Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIBR. 

Program szkolenia:

  • ostatnie zmiany w krajowych i międzynarodowych regulacjach (MSSF) kształtujących polskie prawo bilansowe
  • zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdania finansowe za ubiegły i bieżący rok.

Opinie uczestników

opinia o szkoleniu
50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl