Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Adrianna Kamińska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 340 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
26.11.2021

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Cel zajęć

Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze.

Szkolenie obejmuje 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r. z bloku rachunkowość.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

26 listopada 2021 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia:  340 zł netto (418,20 zł brutto)

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta. 

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Pytania w trakcie szkolenia, uczestnicy  kierują do wykładowcy werbalnie lub wykorzystują do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Adrianna Kamińska – doradca podatkowy i adwokat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach podatkowych. W sposób kompleksowy doradca podmiotom gospodarczym z różnych branż w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, ma również doświadczenie w kwestiach związanych z nieruchomościami. Brała udział w licznych projektach restrukturyzacyjnych krajowych jak i międzynarodowych. W spektrum jej zainteresowań znajdują się również kwestie dotyczące postępowań oraz kontroli podatkowych. Jest autorką artykułów oraz publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie ukończyła prawo, obecnie jest w trakcie procedury ubiegania się o członkostwo w ACCA.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIBR.

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłego rewidenta:

VAT

 1. zmiany wprowadzone w ramach pakietów Slim VAT
 2. najważniejsze zmiany w zakresie pakietu Quick Fixes – zmiany w zakresie obrotu transgranicznego
 3. pakiet e-commerce w szczególności w zakresie procedury VAT OSS
 4. nowa matryca stawek VAT oraz Wiążące Informacje Stawkowe (WIS)
 5. biała lista podatników
 6. split payment
 7. inne zmiany w zakresie VAT

CIT

 1. ulga na złe długi w CIT
 2. podatek u źródła
 3. opodatkowanie CIT spółek osobowych – zasady opodatkowania w roku przejściowym
 4. stawka CIT 9%
 5. estoński CIT
 6. koszty limitowane na podstawie art. 15e ustawy – zakres kosztów
 7. zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych
 8. spółki nieruchomościowe
 9. pozostałe zmiany

Najważniejsze zmiany podatkowe wprowadzone w związku z COVID-19

 1. zmiany w zakresie rozliczania strat podatkowych
 2. darowizny
 3. podatek od nieruchomości komercyjnych
 4. zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji
 5. zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Inne zmiany podatkowe oraz wybrane orzecznictwo i interpretacje podatkowe

Omówienie kluczowych założeń zmian podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe