Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Katarzyna Niedabylska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 340 ,- PLN
Termin:
22.10.2021

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Cel zajęć

Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze.

Szkolenie obejmuje 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r. z bloku rachunkowość.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

22 października 2021 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia:  340 zł netto (418,20 zł brutto)

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Pytania w trakcie szkolenia, uczestnicy  kierują do wykładowcy werbalnie lub wykorzystują do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Katarzyna Niedabylska – doradca podatkowy, radca prawny, absolwentka WPiA UW. Specjalizuje się w prawie podatkowym (Kierownik Działu Podatkowego w jednej z wiodących firm audytorskich), prawie transportowym oraz prawie energetycznym

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta. 

Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIBR.

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłego rewidenta:

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe