Analiza sprawozdań finansowych-ocena wiarygodności kontrahenta

Analiza sprawozdań finansowych-ocena wiarygodności kontrahenta

Liczba godzin:
13 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

13 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Dr Marek Nowak jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH). W latach 1989-1993 pracował jako asystent w Katedrze Finansów, a następnie w Katedrze Bankowości na SGH. W latach 1990-1991, równolegle z pracą na uczelni, pracował w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A., jako analityk w departamencie kredytów. W latach 1991-1992 otrzymał stypendium Fulbrighta i studiował w ramach programu Master of International Business Studies na University of South Carolina w USA. W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. Szkoleniami zajmuje się od 1990 roku, początkowo równolegle z pracą na uczelniach. Od 1997 roku działa jako niezależny trener-konsultant. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie finansów przedsiębiorstw (m. in. finanse dla nie finansistów, analiza sprawozdań finansowych, analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena wiarygodności kontrahenta, ocena projektów inwestycyjnych, koszt kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena przedsiębiorstw, biznes plan, papiery komercyjne). Jest autorem i tłumaczem wielu książek, artykułów i opracowań badawczych.

Cena:

do uzgodnienia

Program :

1. Cel przedsiębiorstwa i formy prawne działalności gospodarczej

2. Jakich informacji można żądać od kontrahenta? – sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności

3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?

 • wpływ stosowanych metod i zasad rachunkowości na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
 • Metody stosowane w rachunkowości
 • Zasady stosowane w prowadzeniu rachunkowości
 • Elementy sprawozdania finansowego
 • Nowelizacja ustawy o rachunkowości a analiza finansowa

4. Ogólna analiza sprawozdań finansowych

 • Ogólna analiza bilansu
 • Ogólna analiza rachunku zysków i strat
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych (cash flow)
 • Noty objaśniające do sprawozdań finansowych

5. Analiza wskaźnikowa i jej ograniczenia

 • Zasady interpretacji wskaźników
 • Źródła informacji umożliwiające tworzenie bazy danych do porównań wskaźników
 • Analiza struktury bilansu
 • Analiza rentowności
 • Analiza płynności
 • Analiza efektywności
 • Analiza poziomu zadłużenia

6. Od czego zależy odporność przedsiębiorstwa na zmiany warunków rynkowych? – mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej

 • Model progu rentowności
 • Odporność uzależniona od poziomu kosztów – dźwignia operacyjna
 • Odporność uzależniona od poziomu zadłużenia – dźwignia finansowa

7. Analiza metodą Du Ponta

8. Czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej

9. Analiza z wykorzystaniem wskaźników rynku kapitałowego

10. Całościowa ocena kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółk

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe