Analiza sprawozdań finansowych

Analiza sprawozdań finansowych

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

14 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Wykładowca przedmiotów: podstawy finansów,
analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw. Dyrektor Instytutu Finansów i
Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University) oraz wykładowca
przedmiotów: zarządzanie finansami, finanse i wycena przedsiębiorstw, rachunek kosztów i rachunkowość
zarządcza. Aktualnie niezależny trener-konsultant zajmujący się szkoleniami i doradztwem gospodarczym w
zakresie finansów i wyceny przedsiębiorstw od 1990 roku. Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych
finansów przedsiębiorstw.

Cena:

do uzgodnienia

Program szkolenia

1. Funkcja celu przedsiębiorstwa i rola sprawozdawczości finansowej

 • Wartość przedsiębiorstwa jako syntetyczny miernik realizacji celu
 • Rola zarządzającego finansami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

2. Wpływ metod i zasad rachunkowości na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych

 • Metody stosowane w rachunkowości
 • Zasady rachunkowości
 • Elementy sprawozdania finansowego

3. Ogólna analiza sprawozdań finansowych

 • Analiza bilansu
 • Analiza rachunku zysków i strat (rachunku wyników)
 • Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych (cash flow)

4. Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej

 • Zasady interpretacji wskaźników
 • Konstruowanie bazy danych do interpretacji wskaźników
 • Analiza struktury bilansu
 • Analiza rentowności
 • Analiza płynności
 • Analiza efektywności
 • Analiza poziomu zadłużenia

5. Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej

 • Model progu rentowności jako ilustracja mechanizmu dźwigni operacyjnej
 • Dźwignia finansowa

6. Analiza metodą Du Ponta

7. Czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej

8. Analiza z wykorzystaniem wskaźników rynku kapitałowego

9. Całościowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki giełdowej

10. Nietypowe metody analizy

 • Modele jednowskaźnikowe – model Altmana
 • Metody obrazowe
 • Mapa ryzyka gospodarczego
 • Zrównoważona karta wyników – Balanced Scorecard

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe