Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Dorota Mikulska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 340 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
25/10/2021

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego

zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu (Krajowy Standard Badania (KSB) 540 (Z))

Cel zajęć

 • Omówienie wymogów nowego krajowego standardu dotyczącego badania szacunków księgowych i powiązanych ujawnień
 • Przygotowanie biegłych rewidentów do praktycznego zastosowania przepisów standardu podczas badania sprawozdań finansowych.

Szkolenie obejmuje 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r. z bloku rewizja finansowa.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

25 października 2021 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia: 340 zł netto (418,20 zł brutto)

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta.

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Pytania w trakcie szkolenia, uczestnicy  kierują do wykładowcy werbalnie lub wykorzystują do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr nauk ekon. Biegły Rewident Dorota Mikulska – ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności. 

Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIBR.

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłego rewidenta:

Wprowadzenie

 • Cel wprowadzenia nowego standardu/zmiany istniejącego standardu.
 • Podstawowe różnice pomiędzy poprzednim a zmienionym brzmieniem  standardu KSB 540.

Cel i zakres badania wartości szacunkowych i powiązanych ujawnień

 • Kluczowe koncepcje standardu
 • Cele biegłego rewidenta
 • Definicje

Ocena ryzyka

 • Jednostka i jej otoczenie
 • Kontrola wewnętrzna jednostki
 • Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia
 • Reakcje na oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia

Badanie szacunków księgowych i ujawnień

 • Metody szacowania
 • Znaczące założenia
 • Dane
 • Wybór szacunku punktowego i powiązanych ujawnień dotyczących niepewności szacowania przez kierownictwo
 • Ustalenie szacunku punktowego lub przedziału biegłego rewidenta
 • Inne rozważania dotyczące dowodów badania
 • Możliwe oznaki stronniczości kierownictwa
 • Przykłady zastosowania poszczególnych wymogów standardów – badanie prostych i złożonych szacunków księgowych
 • Procedury w zakresie badania ujawnień odnoszących się do szacunków księgowych

Ogólna ocena oparta na wykonanych procedurach badania

 • Wystarczalność i odpowiedniość dowodów badania.
 • Ustalenie czy szacunki księgowe są racjonalne, czy zniekształcone.
 • Komunikacja z kierownictwem i osobami sprawującymi nadzór.
 • Pisemne oświadczenia.
 • Dokumentacja badania.

Zmiany uzgodnieniowe do innych standardów badania, będące skutkiem KSB 540 (zmienionego)

Zmiany do następujących standardów:

 • Krajowy Standard Badania (KSB) 200 – „Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi          Standardami Badania”,
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 230 – „Dokumentacja badania”
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 240 – „Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw”,
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 260 (Z) – „Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór”.
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 500 – „Dowody badania”,
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 580 – „Pisemne oświadczenia”. –   Krajowy Standard Badania (KSB) 700 (Z) – „Formułowanie opinii         oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego”,
 • Krajowy Standard Badania (KSB) 701 – „Przedstawianie kluczowych spraw badania          w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta”.

Sprawdzian wiadomości

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe