Ceny transferowe, ze szczególnym uwzględnieniem zmian na 2024 r.

Ceny transferowe, ze szczególnym uwzględnieniem zmian na 2024 r.

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Marcin Jamroży
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 550 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie stacjonarne: 550 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
maj 2024 r.

Koszt szkolenia:

550 zł + 23% VAT.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:00

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Forma szkolenia:

Poza tradycyjną formą stacjonarną, szkolenie prowadzone będzie również w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to  forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Marcin Jamroży – profesor uczelni w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Podatków, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, kierownik Podyplomowych Studiów Opodatkowanie Międzynarodowe, kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami. Doradca podatkowy i radca prawny, w latach 2006–2018 partner w międzynarodowej grupie doradczej, odpowiedzialny m.in. za obszar cen transferowych. Były członek m.in. Zarządu Polskiego Oddziału IFA, oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Ekspert w Ministerstwie Finansów. Autor dziesiątek recenzowanych publikacji w obszarze cen transferowych, w tym redaktor pracy zbiorowej pt. Dokumentacja podatkowa cen transferowych (wyd. V, ODDK 2022). Doświadczony trener i wykładowca.

Zapewniamy uczestnikom:

  • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
  • serwis kawowy, w przypadku uczestnictwa w sali szkoleniowej.

Program

1. Pojęcie podmiotu powiązanego.
2. Pojęcie transakcji kontrolowanej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych ogólnych interpretacji ministra finansów w sprawie definicji transakcji kontrolowanej oraz w sprawie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.
3. Progi istotności oraz zwolnienia dokumentacyjne, w tym zwolnienie refakturowe.
4. Regulacje bezpiecznej przystani (Safe Harbours) po zmianach.
5. Transakcje rajowe i projektowane zmiany legislacyjne.
6. Metody weryfikacji cen transferowych, z uwzględnieniem nowych objaśnień ministra finansów oraz przykładów praktycznych.
7. Elementy dokumentacji lokalnej (local file) oraz dokumentacji grupowej (master file).
8. Raportowanie cen transferowych (TPR).
9. Analiza danych porównawczych, w tym profile funkcjonalne przedsiębiorstw.
10. Specyfika transakcji dotyczących wewnątrzgrupowych usług, dóbr niematerialnych i restrukturyzacji biznesowych.
11. Zarządzanie obowiązkami dokumentacyjnymi (terminy, sankcje).
12. Możliwości ograniczenia ryzyka podatkowego związanego z cenami transferowymi.
14. Wnioski z orzecznictwa oraz interpretacji podatkowych.
15. Pytania i odpowiedzi.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe