Ekonomia i kontrola wewnętrzna – intensywny kurs przed drugim terminem egzaminu

Ekonomia i kontrola wewnętrzna – intensywny kurs przed drugim terminem egzaminu

Liczba godzin:
44 godz. dydaktyczne zajęć
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 1590 ,- PLN
  • szkolenie online: 1590 ,- PLN
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
17/09/2021

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników kursu do drugiego terminu egzaminu pisemnego w PIBR  na biegłego rewidenta z przedmiotu “Ekonomia i kontrola wewnętrzna” (21 października 2021 r.). Kurs składa się z wykładu oraz części praktycznej, gdzie rozwiązywane są zadania, testy oraz analizowane kazusy. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nauczy się rozwiązywać zadania i posługiwać aktami prawnymi. Intensywny kurs skupia się na najważniejszych i najtrudniejszych zagadnieniach egzaminacyjnych oraz obliguje do systematycznych ćwiczeń w domu. 

Liczba godzin:

44 godz. lekcyjne zajęć 

Terminy zajęć:

I. zjazd: 17, 18, 19 września 2021 r.
II. zjazd: 24, 25, 26 września 2021 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:
w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty i niedziele w godz. 09:00-16:00

Wykładowcy:

od 20 lat współpracują z nami biegli rewidenci i pracownicy państwowych wyższych uczelni. Są to specjaliści, którzy łączą ogromną wiedzę praktyczną z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Cena regularna: 1590 zł.

Cena nie obejmuje kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.

Zapewniamy:

Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia. Uczestnicy otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązywania , a także egzamin symulacyjny na zakończenie zajęć.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom

  • wyciągi ze zmienionych przepisów,
  • nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat”).

Terminy egzaminów w PIBR:

I.  2 września 2021 r.
II.  21 października 2021 r.
III.  13 stycznia 2022 r.

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu: EKONOMIA I KONTROLA WEWNĘTRZNA

1.    Ekonomia
2.    Rynek finansowy
3.    Zarządzanie i strategie biznesowe
4.    Kontrola wewnętrzna

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe