Ekonomia i kontrola wewnętrzna, edycja 79

Ekonomia i kontrola wewnętrzna, edycja 79

Liczba godzin:
80 godz. dydaktycznych zajęć + w tym 16 godzin zajęć powtórzeniowych przed egzaminem (online)
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 2150 ,- PLN
  • szkolenie online: 2150 ,- PLN
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
07/05/2022

Celem kursu “Ekonomia i kontrola wewnętrzna”

jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego dla kandydatów na biegłych rewidentów „Ekonomia i kontrola wewnętrzna”. Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii, rynku finansowego, zarządzania, kontroli wewnętrznej oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i testów egzaminacyjnych,  posługiwania się aktami prawnymi. Uczestnik będzie w praktyce wykorzystywał znajomość  pojęć i mechanizmów ekonomicznych, instrumentów  rynku finansowego i zasad zarządzania i kontroli wewnętrznej.

cee kurs ekonomia i kontrola wewnętrzna

Pokazowe fragmenty szkolenia on-line

Kurs na biegłego rewidenta ekonomia

Liczba godzin:

80 godz. dydaktycznych zajęć, w tym 16 godzin zajęć powtórzeniowych przed egzaminem.

Terminy zajęć:

I zjazd:  7-8 maja 2022 r.
II zjazd:  21-22 maja 2022 r.
III zjazd:  4-5 czerwca 2022 r. 
IV zjazd:  2-3 lipca 2022 r.
V zjazd:  20-21 sierpień 2022 r. – zajęcia powtórzeniowe przed egzaminem (tylko online)

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w soboty w godz. 09:00-16:00
w niedziele w godz. 09:00-16:00

Wykładowcy:

Od niemal 20 lat współpracują z nami biegli rewidenci i pracownicy państwowych wyższych uczelni. Są to specjaliści, którzy łączą ogromną wiedzę praktyczną z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Cena kursu: 2150 zł (VAT zw)

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie nieoprocentowane raty.

Zapewniamy:

Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia. Uczestnicy otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązywania podczas przerwy w zajęciach w wakacje, a także egzamin symulacyjny na zakończenie zajęć.

W przypadku zmiany przepisów po zakończeniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom, wyciągi ze zmienionych przepisów.

Prowadząc od wielu lat kursy na biegłego rewidenta, wiemy, że czasem na egzaminie może coś się nie udać. Dlatego, w razie niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat”).

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Terminy egzaminów na biegłego rewidenta 2021/22 (PIBR):

I. 2 września 2021 r.
II. 21 października 2021 r.
III. 13 stycznia 2022 r.

Kurs “Ekonomia i kontrola wewnętrzna” jest realizowany w ramach naszej oferty na kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert, Warszawa oraz w trybie online.

Program kursu: EKONOMIA I KONTROLA WEWNĘTRZNA

1.    Ekonomia
2.    Rynek finansowy
3.    Zarządzanie i strategie biznesowe
4.    Kontrola wewnętrzna

Szczegółowy program:

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe