Ekonomia i kontrola wewnętrzna, edycja 77

Ekonomia i kontrola wewnętrzna, edycja 77

Liczba godzin:
80 godz. dydaktycznych zajęć + w tym 16 godzin zajęć powtórzeniowych przed egzaminem (online)
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 2100 ,- PLN
  • szkolenie online: 2100 ,- PLN
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
maj 2022 r

Celem kursu “Ekonomia i kontrola wewnętrzna”

jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego dla kandydatów na biegłych rewidentów „Ekonomia i kontrola wewnętrzna”. Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii, rynku finansowego, zarządzania, kontroli wewnętrznej oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i testów egzaminacyjnych,  posługiwania się aktami prawnymi. Uczestnik będzie w praktyce wykorzystywał znajomość  pojęć i mechanizmów ekonomicznych, instrumentów  rynku finansowego i zasad zarządzania i kontroli wewnętrznej.

cee kurs ekonomia i kontrola wewnętrzna

Pokazowe fragmenty szkolenia on-line

Kurs na biegłego rewidenta ekonomia

Liczba godzin:

80 godz. dydaktycznych zajęć, w tym 16 godzin zajęć powtórzeniowych przed egzaminem.

Terminy zajęć:

I zjazd:  maj 2022 r.
II zjazd:  maj 2022 r.
III zjazd:  czerwiec 2022 r. 
IV zjazd:  lipiec 2022 r.
V zjazd:  sierpień 2022 r. – zajęcia powtórzeniowe przed egzaminem (tylko online)

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w soboty w godz. 09:00-16:00
w niedziele w godz. 09:00-16:00

Wykładowcy:

Od niemal 20 lat współpracują z nami biegli rewidenci i pracownicy państwowych wyższych uczelni. Są to specjaliści, którzy łączą ogromną wiedzę praktyczną z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Cena kursu: 2100 zł (VAT zw)

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie nieoprocentowane raty.
Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.

Zapewniamy:

Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia. Uczestnicy otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązywania podczas przerwy w zajęciach w wakacje, a także egzamin symulacyjny na zakończenie zajęć.

W przypadku zmiany przepisów po zakończeniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:
– wyciągi ze zmienionych przepisów,
– nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

Prowadząc od wielu lat kursy na biegłego rewidenta, wiemy, że czasem na egzaminie może coś się nie udać. Dlatego, w razie niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat”).

Terminy egzaminów na biegłego rewidenta 2021/22 (PIBR):

I. 21 października 2021 r.
II.  13 stycznia 2022 r.
III.  

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Kurs “Ekonomia i kontrola wewnętrzna” jest realizowany w ramach naszej oferty na kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert, Warszawa oraz w trybie online.

Program kursu: EKONOMIA I KONTROLA WEWNĘTRZNA

1.    Ekonomia
2.    Rynek finansowy
3.    Zarządzanie i strategie biznesowe
4.    Kontrola wewnętrzna

Szczegółowy program:

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe