Finanse dla niefinansistów (Finanse od podstaw)

Finanse dla niefinansistów (Finanse od podstaw)

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1490 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 1490 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
09/05/2024 - 10/05/2024

Celem szkolenia “Finanse dla niefinansistów – Finanse od podstaw” jest:

zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw. Zajęcia umożliwią zrozumienie przez uczestników pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstw, odczytywanie bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow, analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zajęcia przygotują pracowników pionów niefinansowych do tworzenia projektów w sposób zrozumiały dla ekonomistów i zarządu przedsiębiorstwa oraz uwypuklą wpływ podejmowanych przez nich decyzji na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

cee Finanse dla niefinansistów

Adresaci Szkolenia:

Oferta skierowana jest do osób nieposiadających wykształcenia w zakresie finansów, które w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych podejmują decyzje niosące skutki finansowe, mają styczność z czytaniem i interpretacją sprawozdań finansowych oraz analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – kadra kierownicza pionów niefinansowych, pracownicy banków, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Termin i godziny zajęć:

9-10 maja 2024 r.
w godz. 09:00 – 15:00

W ramach szkolenia nabędą Państwo umiejętności:

rozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych, zrozumienie finansowej logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa, umiejętność analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa, umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o kryterium opłacalności. Uczestnicy nauczą się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji.

Wykładowca: 

Dr Marek Nowak – doktor nauk ekonomicznych. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji Ekspert w zakresie szkoleń z tematyki finansów m.in. przygotowujących do egzaminów na biegłych rewidentów. Prowadził również szkolenia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych, przygotowujące do egzaminów na doradców inwestycyjnych, we współpracy ze Związkiem Maklerów i Doradców. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie wieloletniego projektu badawczego dotyczącego analizy i prognozowania rozwoju rynku finansowego w Polsce. Prowadził zajęcia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych na studiach podyplomowych „Akademia Profesjonalnego Inwestowania”, realizowanych przez SGH.

Wcześniej, m.in. pracownik naukowy SGH; analityk w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium); dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Autor i współautor kilku książek, m. in. „Praktyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.”, „Emisja papierów komercyjnych w Polsce”, „System finansowy w Polsce”. Autor kilkunastu artykułów i opracowań badawczych, tłumacz książek z zakresu finansów przedsiębiorstw z języka angielskiego (9 pozycji).

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Szkolenie “Finanse dla niefinansistów” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia finanse.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia finansów

 • Cele działalności przedsiębiorstwa
 • Podstawowe pojęcia rachunkowości i finansów
 • Metody i zasady rachunkowości
 • Bilans – szczegółowe omówienie
 • Rachunek zysków i strat – szczegółowe omówienie
 • Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow) – szczegółowe omówienie
 • Amortyzacja – pojęcie i zasady obliczania, wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Mechanizm korzyści podatkowej, czyli dlaczego opłaca się kupować „na firmę”

2. Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa – podstawy

 • Ocena przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej
 • Ocena rentowności
 • Ocena płynności
 • Ocena efektywności
 • Ocena zadłużenia
 • Analiza metodą Du Ponta

3. Jak powstaje zysk?

 • Klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie
 • Próg rentowności jako narzędzie oceny opłacalności działalności
 • Zastosowanie progu rentowności do podejmowania decyzji
 • Pojęcie jednostkowej marży brutto
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o jednostkową marżę brutto
 • Wpływ struktury asortymentowej sprzedaży na wynik przedsiębiorstwa
 • Dźwignia operacyjna jako narzędzie ukazujące wpływ struktury kosztów na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
 • Dźwignia finansowa jako narzędzie ukazujące wpływ zadłużenia na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
 • Finansowanie kapitałem własnym czy obcym – zalety i wady

4. Podejmowanie decyzji krótkoterminowych w przedsiębiorstwie

 • Kapitał obrotowy i cykl operacyjny
 • Pułapka szybkiego wzrostu
 • System zarządzania należnościami
 • Obliczanie kosztu należności
 • Rodzaje polityki kredytowania odbiorców – polityka konserwatywna i agresywna
 • Zarządzanie zobowiązaniami
 • Obliczanie kosztu kredytu kupieckiego
 • Utrzymywanie płynności finansowej

5. Proces tworzenia wartości w przedsiębiorstwie

 • Zadania dyrektora finansowego i głównego księgowego w przedsiębiorstwie
 • Proces tworzenia wartości w przedsiębiorstwie
 • Ekonomiczna wartość dodana (EVA)
 • Koszt kapitału – pojęcie i obliczanie
 • Czynniki wpływające na wzrost wartości przedsiębiorstw
 • Elementy niematerialne wartości przedsiębiorstwa

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe