Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1250 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 1250 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
12-13.03.2021

Celem szkolenia “Finanse dla niefinansistów” jest:

zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw. Zajęcia umożliwią zrozumienie przez uczestników pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstw, odczytywanie bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow, analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zajęcia przygotują pracowników pionów niefinansowych do tworzenia projektów w sposób zrozumiały dla ekonomistów i zarządu przedsiębiorstwa oraz uwypuklą wpływ podejmowanych przez nich decyzji na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

cee Finanse dla niefinansistów

Adresaci Szkolenia:

Oferta skierowana jest do osób nieposiadających wykształcenia w zakresie finansów, które w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych podejmują decyzje niosące skutki finansowe, mają styczność z czytaniem i interpretacją sprawozdań finansowych oraz analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – kadra kierownicza pionów niefinansowych, pracownicy banków, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach szkolenia nabędą Państwo umiejętności:

rozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych, zrozumienie finansowej logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa, umiejętność analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa, umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o kryterium opłacalności. Uczestnicy nauczą się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji.

Wykładowca: 

Dr Marek Nowak jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W latach 1989-1993 pracował jako asystent w Katedrze Finansów, a następnie w Katedrze Bankowości na SGH. W latach 1990-1991, równolegle do pracy na uczelni, pracował w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium) jako analityk w departamencie kredytów. W latach 1991-1992 otrzymał stypendium Fulbrighta i studiował w ramach programu Master of International Business Studies na University of South Carolina w USA. W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W 1999 roku ukończył Podyplomowe Studium Konsultingu na SGH. Szkoleniami zajmuje się od 1990 roku, początkowo równolegle z pracą na uczelniach. Od 1997 roku działa jako niezależny wykładowca-konsultant. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie finansów przedsiębiorstw (m. in. finanse dla nie finansistów, analiza sprawozdań finansowych, analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena wiarygodności kontrahenta, ocena projektów inwestycyjnych, koszt kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena przedsiębiorstw, biznes plan, papiery komercyjne, szkolenia dla kandydatów na doradców inwestycyjnych). Od kilkunastu lat we współpracy z Centrum Edukacji Ekspert prowadzi szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów. Poza dużą liczbą szkoleń otwartych przeprowadził szkolenia zamknięte dla kilkudziesięciu wiodących firm polskich i zagranicznych działających w Polsce.

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Szkolenie “Finanse dla niefinansistów” jest realizowane w ramach naszej oferty na Kursy księgowości.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia finansów

 • Cele działalności przedsiębiorstwa
 • Podstawowe pojęcia rachunkowości i finansów
 • Metody i zasady rachunkowości
 • Bilans – szczegółowe omówienie
 • Rachunek zysków i strat – szczegółowe omówienie
 • Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow) – szczegółowe omówienie
 • Amortyzacja – pojęcie i zasady obliczania, wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Mechanizm korzyści podatkowej, czyli dlaczego opłaca się kupować „na firmę”

2. Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa – podstawy

 • Ocena przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej
 • Ocena rentowności
 • Ocena płynności
 • Ocena efektywności
 • Ocena zadłużenia
 • Analiza metodą Du Ponta

3. Jak powstaje zysk?

 • Klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie
 • Próg rentowności jako narzędzie oceny opłacalności działalności
 • Zastosowanie progu rentowności do podejmowania decyzji
 • Pojęcie jednostkowej marży brutto
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o jednostkową marżę brutto
 • Wpływ struktury asortymentowej sprzedaży na wynik przedsiębiorstwa
 • Dźwignia operacyjna jako narzędzie ukazujące wpływ struktury kosztów na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
 • Dźwignia finansowa jako narzędzie ukazujące wpływ zadłużenia na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
 • Finansowanie kapitałem własnym czy obcym – zalety i wady

4. Podejmowanie decyzji krótkoterminowych w przedsiębiorstwie

 • Kapitał obrotowy i cykl operacyjny
 • Pułapka szybkiego wzrostu
 • System zarządzania należnościami
 • Obliczanie kosztu należności
 • Rodzaje polityki kredytowania odbiorców – polityka konserwatywna i agresywna
 • Zarządzanie zobowiązaniami
 • Obliczanie kosztu kredytu kupieckiego
 • Utrzymywanie płynności finansowej

5. Proces tworzenia wartości w przedsiębiorstwie

 • Zadania dyrektora finansowego i głównego księgowego w przedsiębiorstwie
 • Proces tworzenia wartości w przedsiębiorstwie
 • Ekonomiczna wartość dodana (EVA)
 • Koszt kapitału – pojęcie i obliczanie
 • Czynniki wpływające na wzrost wartości przedsiębiorstw
 • Elementy niematerialne wartości przedsiębiorstwa

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe