Finanse i zarządzanie finansami

Finanse i zarządzanie finansami

Liczba godzin:
66 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 2100 ,- PLN
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
19/11/2021

Cel zajęć:

przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR na biegłego rewidenta z przedmiotu “Finanse i zarządzanie finansami“. Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów  zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu.

Terminy zajęć:

I zjazd: 19-21 listopada 2021 r.
II zjazd: 10-12 grudnia 2021 r.
III zjazd: 28-30 stycznia 2022 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty i niedziele  w godz. 09:00-16:00

Wykładowcy:

Biegli rewidenci, pracownicy naukowi wyższych uczelni, łączący warsztat dydaktyczny z bogatym doświadczeniem praktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Zapewniamy:

Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom, wyciągi ze zmienionych przepisów

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“).

Terminy egzaminów PIBR 

 I. 13 maja 2021 r.
II. 24 czerwca 2021 r.
III. 17 marca 2022 r.
IV. 12 maja 2022 r.
V. 23 czerwca 2022 r.

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

 

Program kursu: Finanse i zarządzanie finansami 

1.    Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych
2.    Wycena przedsiębiorstw
3.    Finanse publiczne
4.    Finanse banków i instytucji finansowych
5.    Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Szczegółowy program

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe