Finanse i zarządzanie finansami

Finanse i zarządzanie finansami

Liczba godzin:
66 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 2600 ,- PLN
  • szkolenie stacjonarne: 2600 ,- PLN
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
12/01/2024 - 03/03/2024

Cel zajęć:

przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR na biegłego rewidenta z przedmiotu “Finanse i zarządzanie finansami“. Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów  zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu.

Terminy zajęć:

I zjazd: 12-13-14 stycznia 2024  r.
II zjazd: 02-03-04 lutego 2024 r.
III zjazd: 01-02-03 marca 2024 r. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty i niedziele  w godz. 09:00-16:00

Wykładowcy:

Biegli rewidenci, pracownicy naukowi wyższych uczelni, łączący warsztat dydaktyczny z bogatym doświadczeniem praktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Koszt zajęć: 2600 zł (VAT zw)
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie nieoprocentowane raty.
Sprawdź również możliwości dofinansowania kursu.

Zapewniamy:

Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom, wyciągi ze zmienionych przepisów

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“).

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Terminy egzaminów PIBR 

2023 r. 

I. 16 marca 2023 r.
II. 11 maja 2023 r.
III.22 czerwca 2023 r.

2023/2024 r.:

I. 7 grudnia 2023 r.
II. 9 maja 2024 r.
III.20 czerwca 2024 r.

Program kursu: Finanse i zarządzanie finansami 

1.    Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych
2.    Wycena przedsiębiorstw
3.    Finanse publiczne
4.    Finanse banków i instytucji finansowych
5.    Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Szczegółowy program

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe