Finanse

Finanse

Liczba godzin:
66 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 2100 ,- PLN
  • szkolenie online: 2100 ,- PLN
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
19/03/2021

Cel zajęć:

przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR na biegłego rewidenta z przedmiotu “Finanse i zarządzanie finansami“. Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów  zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu.

Terminy zajęć:

19-20-21 marca 2021 r.
26-27-28 marca 2021 r.
16-17-18 kwietnia 2021 r.

kolejna edycja kursu:

listopad 2021 r.
grudzień 2021 r.
styczeń 2022 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty  w godz. 09:00-15:45
w niedziele w godz. 09:00-15:45

Wykładowcy:

Biegli rewidenci, pracownicy naukowi wyższych uczelni, łączący warsztat dydaktyczny z bogatym doświadczeniem praktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Zapewniamy:

Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:

  • wyciągi ze zmienionych przepisów
  • nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“).

Terminy egzaminów PIBR 

I. 18 marca 2021 r. 
II. 13 maja 2021 r.
III. 24 czerwca 2021 r.
10 września 2020 r. – termin uzupełniający dla odwołanego egzaminu z dnia 19 marca 2020 r.
22 października 2020 r. – termin uzupełniający dla egzaminu odwołanego z dnia 14 maja 2020 r.
10 grudnia 2020 r. – termin uzupełniający dla odwołanego egzaminu z dnia 25 czerwca 2020 r.

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

 

Program kursu: FINANSE 

1.    Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych
2.    Wycena przedsiębiorstw
3.    Finanse publiczne
4.    Finanse banków i instytucji finansowych
5.    Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Szczegółowy program

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe