Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022r.)

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022r.)

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Dr nauk ekon. Biegły Rewident Dorota Mikulska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 600 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
23/10/2023 - 24/10/2023

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022r.)

Cel zajęć

  • Przedstawienie struktury i charakterystyki standardu oraz głównych zmian i celu ich wprowadzenia.
  • Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniającego z załącznikami.
  • Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznego stosowania standardu w zakresie wybranych wymogów.

Szkolenie obejmuje 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 r. z bloku rewizja finansowa.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

23-24 października 2023 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia:  600 zł + 23% VAT

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. W trakcie szkolenia, uczestnicy swoje pytania kierują do wykładowcy werbalnie lub wykorzystują do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr nauk ekon. Biegły Rewident Dorota Mikulska – ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Centrum Edukacji Ekspert współpracuje z Ecovis Poland w zakresie organizacji szkoleń dla biegłych rewidentów.
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez przekierowanie na stronę Ecovis Poland. 

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów

Wprowadzenie
• Cel szkolenia.
• Zakres szkolenia.

Charakterystyka standardu
• Wejście w życie.
• Struktura standardu.
• Definicje i pojęcia.
• Główne zmiany i cel ich wprowadzenia.
• Skalowalność.

Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniającego z załącznikami
• Procedury szacowania ryzyka.
• Uzyskanie zrozumienia jednostki i jej otocznia, mających zastosowanie ramowych
   założeń sprawozdawczości finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostki.
• Identyfikacja i oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia.
• Sporządzenia dokumentacji spełniającej wymogi standardu.

Sporządzenie dokumentacji zgodnej z wymogami standardu
• Omówienie w gronie zespołu audytorskiego zidentyfikowanych ryzyk i ich oszacowania.
• Kluczowe elementy zrozumienia jednostki, źródła informacji, procedury szacowania ryzyka.
• Ocena zaprojektowania i implementacji kontroli przez jednostkę.
• Zidentyfikowane i oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia.

Praktyczne zastosowanie standardu
• Zrozumienie jednostki – aspekty jednostki i jej otoczenia, wykorzystanie IT w modelu
   gospodarczym jednostki.
• Zrozumienie elementów składowych środowiska kontroli wewnętrznej,
   tym czynności kontrolnych oraz ocena ich zaprojektowania i zaimplementowania.
• Identyfikacja i oszacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie
   sprawozdania finansowego i poszczególnych stwierdzeń.
• Powiązanie ryzyka istotnego zniekształcenia, odnoszących się do niego kontroli,
   dalszych procedur biegłego rewidenta.

Sprawdzian wiadomości
• Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe