Instrumenty pochodne

Liczba godzin:
36 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Oferta kierowana jest:

do kadry zarządzającej i pracowników banków oraz innych służb finansowych.

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

36 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego.
Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie
fachowej oraz książek m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym” (Difin), Znowelizowana ustawa
o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem, Komentarz do nowelizacji  ustawy o
rachunkowości, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca  z dziedziny rachunkowości
dla praktyków na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców
podatkowych.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

 1. Ogólna charakterystyka instrumentów pochodnych (poziom podstawowy)
  • Najważniejsze fakty historyczne i statystyki. Cele stosowania.
  • Porównanie instrumentów giełdowych i pozagiełdowych. Marking to market.
  • Powiązania cen (bezarbitrażowe).
  • Walutowe instrumenty pochodne.
  • Procentowe instrumenty pochodne.
  • Kredytowe instrumenty pochodne.
 2. Forward i futures.
  • Porównanie kontraktów forward i futures. Forward i futures w Polsce i na świecie.
  • Wycena kontraktów forward i futures. Arbitraż cash and carry. Baza i spread.
  • Wycena kontraktów indeksowych.
  • Wycena kontraktów walutowych.
  • Wycena kontraktów procentowych.
  • Zarządzanie ryzykiem przy wykorzystaniu forward i futures. (pozycje strip i stack, współczynniki zabezpieczenia, zabezpieczenie porfela).
 3. Opcje.
  • Charakterystyka opcji. Opcje giełdowe i pozagiełdowe. Opcje egzotyczne.
  • Czynniki wpływające na premie. Wartość wewnętrzna. Wartość czasu. Parytet put – call. Wcześniejsza realizacja opcji amerykańskich.
  • Wycena opcji. Model dwumianowy.
  • Wycena opcji. Model Blacka-Scholesa. Model Mertona i inne. Mierniki wrażliwości.
  • Strategie opcyjne (covered call, protective put, box spread, straddle, butterfly, strangle, condor, itd.). Rozkłady prawdopodobieństwa.
  • Zarządzanie ryzykiem przy wykorzystaniu opcji (współczynniki zabezpieczenia, wykorzystanie mierników wrażliwości).
 4. Transakcje swap.
  • Umowy standardowe. IRS. Swap walutowy.
  • Odmiany swapów.FRA. Forward swap. IAR.Off-market, Arrears, Basis, CMS, Corridor, Diff, MTM, Cap, Floor, Collar, Swaption, Swap FX, Swap akcyjny, Swap towarowy.
  • Ustalanie ceny swapu (stałej stopy, up-front, fee, spread).
  • Wartość ekonomiczna umowy swap (MTM).
  • Zarządzanie luką stopy procentowej przy wykorzystaniu FRA i swapów.
  • Structured finance i inne zastosowania swapów w zarządzaniu ryzykiem.
 5. Ćwiczenia komputerowe
  • Charakterystyka instrumentów pochodnych.
  • Wycena i zarządzanie przy wykorzystaniu forward i futures.
  • Wycena i zarządzanie przy wykorzystaniu opcji.
  • Wycena i zarządzanie przy wykorzystaniu swapów.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe