Instrumenty pochodne I

Instrumenty pochodne I

Liczba godzin:
36 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Oferta kierowana jest:

do kadry zarządzającej i pracowników banków oraz innych służb finansowych.

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

36 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego.
Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie
fachowej oraz książek m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym” (Difin), Znowelizowana ustawa
o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem, Komentarz do nowelizacji  ustawy o r
achunkowości, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca  z dziedziny rachunkowości
dla praktyków na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców
podatkowych.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

1. Ogólna charakterystyka instrumentów pochodnych (poziom podstawowy)

 • Najważniejsze fakty historyczne i statystyki. Cele stosowania.
 • Porównanie instrumentów giełdowych i pozagiełdowych. Marking to market.
 • Powiązania cen (bezarbitrażowe).
 • Walutowe instrumenty pochodne.
 • Procentowe instrumenty pochodne.
 • Kredytowe instrumenty pochodne.

2. Forward i futures.

 • Porównanie kontraktów forward i futures. Forward i futures w Polsce i na świecie.
 • Wycena kontraktów forward i futures. Arbitraż cash and carry. Baza i spread.
 • Wycena kontraktów indeksowych.
 • Wycena kontraktów walutowych.
 • Wycena kontraktów procentowych.
 • Zarządzanie ryzykiem przy wykorzystaniu forward i futures. (pozycje strip i stack, współczynniki zabezpieczenia, zabezpieczenie porfela).

3. Opcje.

 • Charakterystyka opcji. Opcje giełdowe i pozagiełdowe. Opcje egzotyczne.
 • Czynniki wpływające na premie. Wartość wewnętrzna. Wartość czasu. Parytet put – call. Wcześniejsza realizacja opcji amerykańskich.
 • Wycena opcji. Model dwumianowy.
 • Wycena opcji. Model Blacka-Scholesa. Model Mertona i inne. Mierniki wrażliwości.
 • Strategie opcyjne (covered call, protective put, box spread, straddle, butterfly, strangle, condor, itd.). Rozkłady prawdopodobieństwa.
 • Zarządzanie ryzykiem przy wykorzystaniu opcji (współczynniki zabezpieczenia, wykorzystanie mierników wrażliwości).

4. Transakcje swap.

 • Umowy standardowe. IRS. Swap walutowy.
 • Odmiany swapów.FRA. Forward swap. IAR.Off-market, Arrears, Basis, CMS, Corridor, Diff, MTM, Cap, Floor, Collar, Swaption, Swap FX, Swap akcyjny, Swap towarowy.
 • Ustalanie ceny swapu (stałej stopy, up-front, fee, spread).
 • Wartość ekonomiczna umowy swap (MTM).
 • Zarządzanie luką stopy procentowej przy wykorzystaniu FRA i swapów.
 • Structured finance i inne zastosowania swapów w zarządzaniu ryzykiem.

5. Ćwiczenia komputerowe

 • Charakterystyka instrumentów pochodnych.
 • Wycena i zarządzanie przy wykorzystaniu forward i futures.
 • Wycena i zarządzanie przy wykorzystaniu opcji.
 • Wycena i zarządzanie przy wykorzystaniu swapów.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe