Ochrona danych osobowych w bankach i tajemnica bankowa

Ochrona danych osobowych w bankach i tajemnica bankowa

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

16 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

 
Prawnik i wykładowca akademicki, zawodowo związany z bankowością. Naczelnik wydziału oraz administrator bezpieczeństwa informacji w centrali jednego z polskich banków. Absolwent stypendialnego studium podyplomowego z zakresu analizy finansowej banków na Georgetown Uniwersity w Waszyngtonie i Uniwersity of Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Odbył praktykę w the Office of the Comptroller of the Currency – federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych. Absolwent innych stypendialnych programów akademickich dla prawników i ekonomistów, organizowanych przez uniwersytety amerykańskie. Autor wielu publikacji i analiz z zakresu prawa bankowego.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych w bankach. Definicje ustawowe.
 2. Określenie zakresu ochrony danych osobowych w bankach.
 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych przez bank.
 4. Bank jako administrator danych osobowych – obowiązki ustawowe banku, w tym obowiązki w stosunku do klienta (oraz wzory pism i oświadczeń).
 5. Prawa klienta w relacjach z bankiem jako administratorem danych osobowych.
 6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające zbiór danych.
 7. Ochrona danych osobowych w bankach i tajemnica bankowa – zakres ochrony.
 8. Prawny charakter obowiązku zachowania tajemnicy bankowej. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tajemnicy bankowej.
 9. Podmioty uprawnione do dostępu do wiadomości objętych tajemnicą bankową i zakresy dostępu.
 10. Informacja kredytowa.
 11. Pranie pieniędzy.
 12. Przepisy karne.
 13. Dyskusja.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe