Inwestycje finansowe i niefinansowe w świetle rachunkowości i prawa podatkowego

Inwestycje finansowe i niefinansowe w świetle rachunkowości i prawa podatkowego

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 850 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
19-20/05/2020 r.

Adresaci szkolenia “Inwestycje finansowe i niefinansowe w świetle rachunkowości i prawa podatkowego”:

oferta skierowana jest do osób, zajmujących się księgowością, które chcą uporządkować swoją wiedzę, oraz zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę o rachunkowości i odnieść się do regulacji wynikających z MSR i MSSF. Prezentowane zagadnienia przedstawiane będą w ujęciu księgowym i podatkowym.

CEE - kursy księgowości- Inwestycje finansowe i niefinansowe w świetle rachunkowości i prawa podatkowego

Termin zajęć:

19-20 maja 2020 r. w godzinach 09:00-15:45 (16 godziny lekcyjne)

Cena:

850 zł + 23% VAT

Miejsce szkolenia: 

Warszawa ul. Grażyny 15.

Wykładowca:

dr KATARZYNA TRZPIOŁA – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min publikacji Sprawozdanie Finansowe Organizacji Pozarządowej za 2017 rok – Krok Po Kroku, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Miejsce szkolenia: 

Warszawa ul. Grażyny 15

Uczestnikom zapewniamy:

autorskie materiały szkoleniowe, akty prawne.

Szkolenie “Inwestycje finansowe i niefinansowe w świetle rachunkowości i prawa podatkowego” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program:

Inwestycje niefinansowe

 1. Zasady ujmowania i wyceny w świetle ustawy o rachunkowości na 2020 rok
 2. Konsekwencje wyboru modelu wyceny dla sprawozdania finansowego
 3. Podatkowe rozliczanie inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne oraz pozostałych inwestycji niefinansowych

Inwestycje finansowe 

 1. Klasyfikacja inwestycji finansowych w świetle ustawy i w świetle RIF
 2. Modele wyceny inwestycji
  1. Zasady wyceny poszczególnych kategorii instrumentów finansowych
  2. Omówienie wyceny według wartości godziwej
  3. Omówienie wyceny według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej
 3. Ujęcie instrumentów finansowych w księgach rachunkowych:
  1. Początkowe ujęcie- wycena i moment ujęcia
  2. Ujęcia transakcji na dzień zawarcia i rozliczenia transakcji
  3. Ujęcie w późniejszych okresach
  4. Trwała utrata wartości aktywów finansowych
  5. Wyłączenie składnika aktywów finansowych z bilansu
 •  
 • 4. Podatkowe konsekwencje ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
  • Podział instrumentów w prawie podatkowym
  • Definicja instrumentów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Kwalifikacja kosztów związanych z nabyciem inwestycji finansowych
  • Sposób rozliczenia– konsekwencje podatkowe
  • Instrumenty finansowe różnice kursowe

Zapewniamy uczestnikom:
wszystkie niezbędne do nauki materiały:
akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców do danego zagadnienia oraz serwis kawowy.

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe