Kontrakty długoterminowe – aspekty bilansowe i podatkowe

Kontrakty długoterminowe – aspekty bilansowe i podatkowe

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1200 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 1200 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
04/11/2021 - 05/11/2021

Adresaci szkolenia “Kontrakty długoterminowe-aspekty bilansowe i podatkowe”:

oferta skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem i/lub poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu rozliczania kontraktów długoterminowych, w szczególności dyrektorów finansowych, księgowych, innych pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz pionów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw zwłaszcza branży budowlanej.

Celem szkolenia jest:

przedstawienie aspektów księgowych i podatkowych związanych z realizacją kontraktów długoterminowych, w szczególności umów o roboty budowlane lub montażowe. Ujęcie księgowe, prezentacja w sprawozdania finansowym oraz obowiązki w podatku dochodowym i podatku VAT

Prowadzący:

Doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta w międzynarodowej firmie konsultingowej. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Prowadziła szkolenia dla największych firm audytorskich, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz kurach księgowości na wszystkich poziomach zaawansowania.  Zdała 10 egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. W dorobku  liczne publikacje (prasowe oraz wydawnicze) z zakresu rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej, min.  „Zamknięcie roku 2020”, „Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2019/2020”,  „Księgowania 2020”,  „Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont” wyd. Wiedza i Praktyka. 

Koszt szkolenia:

1200 zł + 23% VAT.

Terminy zajęć:

4-5 listopada 2021 r.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:45

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy
Kurs “Kontrakty długoterminowe-aspekty bilansowe i podatkowe” jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

 • Pojęcie, rodzaje i klasyfikacja kontraktów długoterminowych
 • Przychody, koszty i wynik z kontraktów długoterminowych na podstawie ustawy o rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3
 • Metoda stopnia zaawansowania
 • Metoda zysku zerowego
 • Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym
 • Podatek odroczony z kontraktów długoterminowych
 • Moment powstania przychodów podatkowych
 • Moment rozpoznawania kosztów podatkowych
 • Przyporządkowanie przychodów i kosztów
 • Dochód podatkowy i rozliczanie strat podatkowych
 • Dokumentacja w zakresie cen transferowych
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT
 • Miejsce świadczenia usług w podatku VAT
 • Odliczanie i zwrot podatku VAT

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe