Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Tomasz Matyka
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 520 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 520 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Terminy:
29/04/2024
18/06/2024
18/09/2024

Szkolenie “Krajowy System e-Faktur (KSeF)”:

Już od lipca 2024 r. wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe. Na szkoleniu przekazany zostanie aktualny stan prawny z uwględnieniem rozporządzeń wykonawczych, którego celem jest przybliżenie Państwu zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Termin zajęć:

29 kwietnia 2024 r. w godz. 09:00-14:00 lub

18 czerwca 2024 r. w godz. 09:00-14:00 lub

18 września 2024 r. w godz. 09:00-14:00.

Koszt szkolenia: 

480 zł + VAT 

Prowadzący

Tomasz Matyka – doradca podatkowy. Doradza w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi, prowadzenie bieżących rozliczeń VAT podmiotów krajowych i zagranicznych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik organów podatkowych, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia przygotowujące kandydatów do egzaminów na biegłych rewidentów oraz na doradców podatkowych. Współautor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych pod red. dr Janusza Marciniuka wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck; autor szeregu publikacji w prasie podatkowej: Monitor podatkowy, Przegląd podatkowy, Gazeta prawna.

Forma szkolenia:

 • szkolenie w sali wykładowej w Warszawie
 • transmisja online przez Internet na żywo.

Szkolenie będzie transmitowane online w czasie rzeczywistym – jest to  forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Komunikacja między słuchaczami a wykładowcą odbywa się głosowo lub poprzez czat.

Przykładowe szkolenie online

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Faktura, faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana
 2. Cel wprowadzenia obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
 3. Zgoda Rady UE na stosowanie KSeF w Polsce
 4. Podmioty obowiązane do stosowania KSeF
 5. Zwolnienia z obowiązku stosowania KSeF
 6. Zasady nadawania / zmiany / odbierania uprawnień do korzystania z KSeF
 7. Numer KSeF faktury ustrukturyzowanej
 8. Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej a obowiązek podatkowy w VAT
 9. Stosowanie kursów przeliczeniowych w fakturach ustrukturyzowanych
 10. Zasady rozliczania faktur korygujących
 11. Prawo do odliczenia VAT z faktury ustrukturyzowanej
 12. Terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 13. Brak dostępności do KSeF
 14. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
 15. Konsekwencje wystawienia faktur poza KSeF
 16. Pytania

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe