Egzamin z prawa gospodarczego – kurs na biegłego rewidenta

Egzamin z prawa gospodarczego – kurs na biegłego rewidenta

Liczba godzin:
128 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 15500 ,- PLN
Termin:
kwiecień 2024 r.

Cel kursu:

Przygotowanie do egzaminu z prawa gospodarczego zdawanego przed komisją Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla osób z międzynarodowymi kwalifikacjami (np. ACCA). Egzamin jest kompilacją 10 jednostkowych egzaminów, które zdają kandydaci na biegłego rewidenta. Egzamin pisemny w PIBR składa się z czterech bloków tematycznych (prawo. podatki, finanse publiczne, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa). Aby zdać egzamin pisemny, za każdy blok należy otrzymać min. 60% punktów. W części pisemnej egzaminu, pozytywną ocenę otrzymuje się za poprawną odpowiedź na każde z pytań. 

Kurs obejmie 128 godz. lekcyjnych zajęć.

Zajęcia będą podzielone tematycznie. Każdy temat prowadzony będzie przez wykładowcę specjalizującego się w konkretnej dziedzinie: doradcę podatkowego, biegłego rewidenta, radcę prawnego, prokuratora. Wykładowcami będą osoby z dużym doświadczeniem dydaktycznym od wielu lat współpracujące z Centrum Edukacji Ekspert.

Liczba godzin:

Zajęcia odbywają się w godzinach: 09:00- 15:45 (8 godz. lekcyjnych każdego dnia, łącznie 128 godz.) w Warszawie w sali wykładowej.

Terminy zajęć:

I –  kwiecień 2024 r.
II –  kwiecień 2024 r.
III – maj 2024 r.
IV – maj 2024 r.
V –  czerwiec 2024 r.

Płatności:

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie nieoprocentowane raty.

Zapewniamy:

 • akty prawne
 • materiały autorskie (zadania z rozwiązaniami, pytania testowe z kluczem odpowiedzi)
 • certyfikat potwierdzający ukończenie kursu
 • serwis kawowy oraz poczęstunek.

Program kursu:

BLOK I:

PRAWO  (16 godz. lekc)

 • prawo cywilne,
 • prawo spółek,
 • prawo restrukturyzacyjne i naprawcze,
 • ordynacja podatkowa,
 • prawo karne skarbowe,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Blok II:

PODATKI (40 godz. lekc.)

 • Moduł I: 8 godz. lekc.:
  • podatek od osób fizycznych,
  • podatek akcyzowy,
 • Moduł II: 8 godz. lekc
  • podatek VAT
 • Moduł III: 8 godz. lekc.:
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • opłata skarbowa,
  • podatek od gier,
  • podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
  • podatek od  środków transportowych,
 • Moduł IV: 12 godz. lekc.
  • podatek CIT,
  • opodatkowanie w stosunkach z zagranicą,
  • obciążenia jednostek z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa podatek od niektórych instytucji finansowych,
 • Moduł V: 4 godz. lekc.
  • prawo celne

Blok III:

FINANSE PUBLICZNE  ( 8 godz.lekc.)

 • finanse publiczne,
 • rachunkowość sektora finansów publicznych,
 • rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach.

BANKI (16 godz. lekc.)

 • finanse,
 • rachunkowość
 • sprawozdawczość banków,

UBEZPIECZYCIELE  (16 godz.lekc.)

 • finanse,
 • rachunkowość
 • sprawozdawczość ubezpieczycieli,

Blok IV:

RACHUNKOWOŚĆ (24 godz.lekc) 

rachunkowość i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw:

 • instrumenty finansowe.
 • leasing,
 • usługi długoterminowe,
 • podatek odroczony,
 • rachunek przepływów pieniężnych wg UoR i MSSF,
 • wbudowane i zabezpieczające instrumenty finansowe,
 • wspólne przedsięwzięcia,
 • fuzje i przejęcia,
 • podział jednostek,

 SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (8 godz. lekc)

 • roczne jednostkowe sprawozdania finansowe domów maklerskich,
 • obowiązki sprawozdawcze spółek których akcje znajdują się w publicznym obrocie,
 • konsolidacja sprawozdań finansowych.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe