Egzamin z prawa gospodarczego – kurs na biegłego rewidenta

Egzamin z prawa gospodarczego – kurs na biegłego rewidenta

Liczba godzin:
128 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 15500 ,- PLN
Termin:
19/03/2020

Cel kursu:

Przygotowanie do egzaminu z prawa gospodarczego dla osób z międzynarodowymi kwalifikacjami biegłego rewidenta.

Zajęcia będą podzielone na bloki tematyczne określające ilość godzin zajęć poświęconych na omówienie poniższych zagadnień.
Każdy blok tematyczny będzie prowadził inny wykładowca specjalizujący się w konkretnej dziedzinie: doradca podatkowy, biegły rewident, radca prawny, prokurator.
Wykładowcami są osoby z doświadczeniem dydaktycznym od wielu lat współpracujące z Centrum Edukacji Ekspert.

Liczba godzin:

Zajęcia odbywają się w godzinach: 09:00- 15:45 (8 godz. lekcyjnych każdego dnia, łącznie 128 godz.) w Warszawie w sali wykładowej.

Terminy zajęć:

19-22 marca 2020 r.
2-5 kwietnia 2020 r.
23-26 kwietnia 2020 r.
7-10 maja 2020 r.

Płatności:

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie nieoprocentowane raty.

Zapewniamy:

 • akty prawne
 • materiały autorskie (zadania z rozwiązaniami, pytania testowe z kluczem odpowiedzi).

Program kursu:

PRAWO  (12 godz. lekc)

 • prawo cywilne,
 • prawo spółek,
 • prawo restrukturyzacyjne i naprawcze,
 • ordynacja podatkowa,
 • prawo karne skarbowe,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

PODATKI (44 godz. lekc.)

 • Moduł I: 12 godz. lekc.:
  • podatek od osób fizycznych,
  • podatek akcyzowy,
 • Moduł II: 8 godz. lekc
  • podatek VAT
 • Moduł III: 8 godz. lekc.:
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • opłata skarbowa,
  • podatek od gier,
  • podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
  • podatek od  środków transportowych,
 • Moduł IV: 12 godz. lekc.
  • podatek CIT,
  • opodatkowanie w stosunkach z zagranicą,
  • obciążenia jednostek z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa podatek od niektórych instytucji finansowych,
 • Moduł V: 4 godz. lekc.
  • prawo celne

FINANSE PUBLICZNE I JEDNOSTKI W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH ( 8 godz.lekc.)

 • finanse publiczne,
 • rachunkowość sektora finansów publicznych,
 • rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach.

BANKI (16 godz. lekc.)

 • finanse,
 • rachunkowość
 • sprawozdawczość banków,

UBEZPIECZYCIELE  (16 godz.lekc.)

 • finanse,
 • rachunkowość
 • sprawozdawczość ubezpieczycieli,

PRZEDSIĘBIORSTWA (16 godz.lekc) 

rachunkowość i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw:

 • instrumenty finansowe.
 • leasing,
 • usługi długoterminowe,
 • podatek odroczony,
 • rachunek przepływów pieniężnych wg UoR i MSSF,

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (16 godz. lekc)

 • wbudowane i zabezpieczające instrumenty finansowe,
 • wspólne przedsięwzięcia,
 • fuzje i przejęcia,
 • podział jednostek,
 • roczne jednostkowe sprawozdania finansowe domów maklerskich,
 • obowiązki sprawozdawcze spółek których akcje znajdują się w publicznym obrocie,
 • konsolidacja sprawozdań finansowych.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2019 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl