Kurs Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Kurs Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Liczba godzin:
30 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1150 ,- PLN
 • szkolenie online: 1150 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
13/11/2021 - 28/11/2021

Cel zajęć

Kurs Księga Przychodów i Rozchodów ma za zadanie pokazać:

 • czym jest KPiR,
 • jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów
 • jakie warunki należy spełnić, aby korzystać z tej formy rozliczenia.
 • jak rozpoznać i ujmować przychody podatkowe
 • jakie są zasady rozpoznawania kosztów podatkowych

W czasie kursu będą poruszone m.in:

 • zasady rozliczania kosztów związanych z najmem nieruchomości i zmiany od 2022r
 • zasady rozliczania składek ZUS – społecznych i zdrowotnych
 • zasady rozliczania składników wnoszonych do firmy po zmianach 2022
 • rola PKPIR w ustalaniu zaliczek i konsekwencje przesyłania informacji z PKPIR do KAS

Szkolenie będzie oparte na praktycznych przykładach z jednoczesnym ich ujęciem w KPiR w poszczególnych miesiącach całego roku.  Wykładowca szczegółowo omówi każdy z tematów programu oraz chętnie odpowie na pytania uczestników. Wiedza zdobyta na szkoleniu umożliwi samodzielne prowadzenie księgi podatkowej.

Terminy zajęć

13-14 listopada 2021 r.
27-28 listopada 2021 r.

Zajęcia odbywać się będą w godz.:

9:00 – 15:45 w soboty
9:00 – 15:00 w niedziele.

Łącznie 30 godzin dydaktycznych.

Płatności

Koszt szkolenia: 1150 zł.

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne/transmisja online.

Poza tradycyjną formą stacjonarną, Kurs Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresie rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Zapewniamy

 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe oraz akty prawne (w formie elektronicznej dla osób uczestniczących w formie zdalnej oraz w formie papierowej dla osób uczestniczących w szkoleniu stacjonarnie),
 • dostęp do platformy szkoleniowej dla osób korzystających z kursu w formie zdalnej,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Program Kursu:

 1. Zapisy w księdze w przypadku rozpoczęcia działalności lub na początek następnego roku.
 2. Praktyczne zapisy określonych zdarzeń w PKPiR przez okres styczeń – grudzień w tym:
 • materiały podstawowe i pomocnicze,
 • ewidencja sprzedaży i zakupu na potrzeby ustalenia podatku należnego i naliczonego, elementy objaśnień do JPK-VAT7M,
 • rozliczanie składek ZUS za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • spis z natury w trakcie roku podatkowego,
 • zaliczki uproszczone,
 • odsetki od środków pieniężnych,
 • zawieszenie działalności gospodarczej,
 • przejście z PKPiR na Ustawę o rachunkowości,
 • data powstania przychodu i poniesienia kosztu,
 • korekta przychodów i kosztów w tym na potrzeby podatku od towarów i usług,
 • aktywa trwałe, WNIP, amortyzacja,
 • zatrudnianie pracownika, wynagrodzenia i składki ZUS,
 • umowy cywilnoprawne,
 • podróż służbowa,
 • różnice kursowe,
 • typowe przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych,
 • typowe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
 1. Działalność nierejestrowa.
 2. Rozliczenie roczne i ustalenie podatku należnego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe