ZUS dla księgowych bez tajemnic

ZUS dla księgowych bez tajemnic

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 450 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 450 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
06/09/2022

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, które naliczają listy płac, ale również dla osób, które nie mają doświadczenia w tym zakresie, a chcą zapoznać się  z procedurami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych,  z  zasadami ustalania składek na ubezpieczenia społeczne, sporządzać zgłoszenia, rozliczenia i inne dokumenty do ZUS.

Cel szkolenia:

Przedstawienie obowiązujących przepisów regulujących prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie spraw kadrowych, z zasadami naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.Uczestnik szkolenia nabędzie niezbędną wiedzę  jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia i  jakie składniki ubezpieczeń  należy uwzględnić  w jego podstaw. W czasie warsztatow praktycznych pozwoli  zapoznać się z przypadkami, które mogą  stanowić problem podczas naliczania wynagrodzenia. Pokazane casusy i analiza sytuacji występujących w praktyce codziennej,  umożliwi uczestnikowi szkolenia  natychmiastowe zastosowanie nabytej wiedzy w swojej organizacji.

Wykładowca:

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Zajęcia odbywają się w godzinach:

09:30 – 15:30

Miejsce szkolenia:

Proponujemy dwie formy zajęć do wyboru:

Opcja 1.

Zajęcia w czasie rzeczywistym przez Internet,
gdzie zapewniamy czysty przekaz głosu wykładowcy, obraz tablicy w oknie ekranu
komputera oraz aktywny obraz wykładowcy na tle tablicy otwarty w mini-oknie
ekranu komputera, który nadawany jest z kamery na sali.
Uczestnicy w klasie internetowej widzą i słyszą wykład jak w pierwszym rzędzie
ławek na rzeczywistej sali oraz mogą zadawać pytania drogą “czatu”, które widzi
wykładowca i komentuje.

Opcja 2.

Zajęcia na sali wykładowej w ścisłym centrum Warszawy.

Zapewniamy:

wszystkie niezbędne do nauki materiały:
– akty prawne
– materiały autorskie przygotowywane przez wykładowcę
– osobom korzystającym ze szkolenia w sali wykładowej – poczęstunek i serwis
kawowy

Program:

1.Składki na ubezpieczenia społeczne:

a) emerytalne,
b) rentowe,
c) chorobowe,
d) wypadkowe,
e) Fundusz Pracy,
f) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2.Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym:

a) ubezpieczenia obowiązkowe,
b) dobrowolne objęcie ubezpieczeniami,
c) osoby podlegające ubezpieczeniom,
d) dzień objęcia ubezpieczeniem.

3.Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne:

a) wysokość składek,
b) składki dotyczące ubezpieczonych i płatników,
c) podstawa wymiaru składek,,
d) ograniczenia podstawy składek
e) składki opłacone po terminie,
f) przedawnienie należności z tytułu składek.
 

4.Zgłoszenia do ubezpieczenia.

5.Różnice między ZUS a PIT.

6.Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby:

a) wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy,
b) nabycie prawa do zasiłku chorobowego,
c) zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku.

7. Lista płac i umowy cywilnoprawne.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe