ZUS dla księgowych bez tajemnic

ZUS dla księgowych bez tajemnic

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Beata Tomaszewska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 550 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie stacjonarne: 550 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
17/04/2024

Wybrane zagadnienia dotyczące naliczania wynagrodzeń dla księgowych

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, które naliczają listy płac, ale również dla osób, które nie mają doświadczenia w tym zakresie, a chcą zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń, procedurami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych,  z  zasadami ustalania składek na ubezpieczenia społeczne, sporządzać zgłoszenia, rozliczenia i inne dokumenty do ZUS.

Cel szkolenia:

Przedstawienie obowiązujących przepisów regulujących prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie spraw kadrowych, z zasadami naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.Uczestnik szkolenia nabędzie podstawową wiedzę  jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia i  jakie składniki ubezpieczeń  należy uwzględnić  w jego podstaw. W czasie warsztatow praktycznych pozwoli  zapoznać się z przypadkami, które mogą  stanowić problem podczas naliczania wynagrodzenia. Pokazane casusy i analiza sytuacji występujących w praktyce codziennej,  umożliwi uczestnikowi szkolenia  natychmiastowe zastosowanie nabytej wiedzy w swojej organizacji.

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne/transmisja online.

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs “ZUS dla księgowych bez tajemnic” prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca:

Beata Tomaszewska – wykładowca, doświadczony specjalista z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw karowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała  pracując w dużej medialnej spółce na stanowiskach kierowniczych w działach kadr i płac oraz w wielu mniejszych firmach sektora prywatnego w zakresie kadrowym i płacowym. Zajmowała się nadzorem nad naliczaniem wynagrodzeń, prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych, obsługą związków zawodowych, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych, komunikacją,  organizowaniem pracy dużego zespołu, prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej. Czynnie uczestniczyła we wdrożeniu systemu komputerowego klasy  ERP  oraz nadzorowała funkcjonowania systemów komputerowych  wspomagających pracę w działach kadrowo płacowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w przystępny  sposób przekazać  bogatą wiedzę, jednocześnie wykorzystując w czasie zajęć umiejętność powiązania wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową, udzielić wsparcia doradczego i trenerskiego.  Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Zajęcia odbywają się w godzinach:

09:00 – 15:00

Miejsce szkolenia:

Proponujemy dwie formy zajęć do wyboru: stacjonarnie w Warszawie lub w formie transmisji online.

Zapewniamy:

wszystkie niezbędne do nauki materiały:
– akty prawne
– materiały autorskie przygotowywane przez wykładowcę
– osobom korzystającym ze szkolenia w sali wykładowej – poczęstunek i serwis kawowy

Program:

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym:
a) ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne
b) osoby podlegające ubezpieczeniom
c) tytuły ubezpieczenia
d) pracowniczy tytuł do ubezpieczenia

2. Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne:
a) stopa procentowa składek finansowanych przez ubezpieczonych i płatników,
b) podstaw wymiaru składek finansowanych przez ubezpieczonych i płatników,
c) roczne ograniczenia podstawy składek emerytalnej i rentowej,
d) limit podstawy dobrowolnej składki chorobowej i konsekwencje z niego wynikające
e) przedawnienie należności z tytułu składek.

3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń dobrowolnych jak i obowiązkowych:
a) rodzaje dokumentów zgłoszeniowych.
b) terminy dokonywania zgłoszeń do ZUS

4. Zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.
a) skala podatkowa 2023 r.
b) ulgi podatkowe „Zerowy Pit” w pigułce

5. Wybrane zwolnienia składkowo-podatkowe:
a) posiłki,
b) świadczenia wynikające z przepisów bhp,
c) świadczenia z ZFŚS,
d) ryczałt i ekwiwalent wypłacany z tytułu wykonywania pracy zdalnej
e) zapomogi

6. Świadczenia w razie choroby:
a) różnica pomiędzy wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem chorobowym:
• koszty uzyskania przychodów
• oskładkowanie
• finansowanie

b) zasady ustalania płatnika zasiłków,
c) podstawowe zasady ustalania podstawy zasiłkowej.
d) ustalanie zasiłku chorobowego
e) podstawowe zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego

7. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
a) podstawowe zasady ustalania podstawy urlopowej.
b) ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

8. Przykłady naliczania list płac z umowy o pracę:
a) wynagrodzenie minimalne za pracę w różnych wariantach
b) wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
c) ulgi „zerowy pit „a wypłata zasiłku chorobowego
d) ulgi „zerowy pit „a wypłata zasiłku macierzyńskiego
e) wypłata wynagrodzenia minimalnego dla pracownika zatrudnionego na 1//4 etatu zastosowanie obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg zasad obowiązujących na dzień 31.12.2021.
f) przekroczenie progów podatkowych i rocznej podstawy wymiary składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

9. Przykłady naliczania wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych:
a) umowa zlecenia ze studentem
b) umowa zlecenia z własnym pracownikiem
c) umowa zlecenia w sytuacji podstawowych zbiegów tytuły do ubezpieczenia.
d) umowa o dzieło z własnym pracownikiem a ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg zasad obowiązujących na dzień 31.12.2021.
e) umowa o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem zlecającego dzieło
f) ulgi „zerowy pit” a umowy cywilnoprawne

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe