ZUS dla księgowych bez tajemnic

ZUS dla księgowych bez tajemnic

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 550 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 550 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
28/03/2023

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, które naliczają listy płac, ale również dla osób, które nie mają doświadczenia w tym zakresie, a chcą zapoznać się  z procedurami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych,  z  zasadami ustalania składek na ubezpieczenia społeczne, sporządzać zgłoszenia, rozliczenia i inne dokumenty do ZUS.

Cel szkolenia:

Przedstawienie obowiązujących przepisów regulujących prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie spraw kadrowych, z zasadami naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.Uczestnik szkolenia nabędzie niezbędną wiedzę  jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia i  jakie składniki ubezpieczeń  należy uwzględnić  w jego podstaw. W czasie warsztatow praktycznych pozwoli  zapoznać się z przypadkami, które mogą  stanowić problem podczas naliczania wynagrodzenia. Pokazane casusy i analiza sytuacji występujących w praktyce codziennej,  umożliwi uczestnikowi szkolenia  natychmiastowe zastosowanie nabytej wiedzy w swojej organizacji.

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne/transmisja online.

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs “ZUS dla księgowych bez tajemnic” prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca:

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Zajęcia odbywają się w godzinach:

09:30 – 15:30

Miejsce szkolenia:

Proponujemy dwie formy zajęć do wyboru:

Opcja 1.

Zajęcia w czasie rzeczywistym przez Internet,
gdzie zapewniamy czysty przekaz głosu wykładowcy, obraz tablicy w oknie ekranu
komputera oraz aktywny obraz wykładowcy na tle tablicy otwarty w mini-oknie
ekranu komputera, który nadawany jest z kamery na sali.
Uczestnicy w klasie internetowej widzą i słyszą wykład jak w pierwszym rzędzie
ławek na rzeczywistej sali oraz mogą zadawać pytania drogą “czatu”, które widzi
wykładowca i komentuje.

Opcja 2.

Zajęcia na sali wykładowej w ścisłym centrum Warszawy.

Zapewniamy:

wszystkie niezbędne do nauki materiały:
– akty prawne
– materiały autorskie przygotowywane przez wykładowcę
– osobom korzystającym ze szkolenia w sali wykładowej – poczęstunek i serwis
kawowy

Program:

1.Składki na ubezpieczenia społeczne:

a) emerytalne,
b) rentowe,
c) chorobowe,
d) wypadkowe,
e) Fundusz Pracy,
f) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2.Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym:

a) ubezpieczenia obowiązkowe,
b) dobrowolne objęcie ubezpieczeniami,
c) osoby podlegające ubezpieczeniom,
d) dzień objęcia ubezpieczeniem.

3.Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne:

a) wysokość składek,
b) składki dotyczące ubezpieczonych i płatników,
c) podstawa wymiaru składek,,
d) ograniczenia podstawy składek
e) składki opłacone po terminie,
f) przedawnienie należności z tytułu składek.
 

4.Zgłoszenia do ubezpieczenia.

5.Różnice między ZUS a PIT.

6.Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby:

a) wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy,
b) nabycie prawa do zasiłku chorobowego,
c) zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku.

7. Lista płac i umowy cywilnoprawne.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe