Lista płac od podstaw 2024

Lista płac od podstaw 2024

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Beata Tomaszewska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 1200 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie stacjonarne: 1300 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
17/06/2024 - 18/06/2024

Termin zajęć

17-18 czerwca 2024 r. 

w godzinach 9:00 -15:00

Płatności

Koszt szkolenia: 1200 zł + VAT szkolenie w formie transmisji online/ 1300 zł + VAT szkolenie stacjonarne.

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie oświadczenia.

Forma zajęć

Szkolenie “Płace od podstaw, lista płac 2024 ”, będzie przeprowadzone w formie stacjonarnej oraz transmisji online w czasie rzeczywistym –  dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Uczestnicy szkolenia mogą na bieżąco zadawać pytania prowadzącemu, za pomocą czatu lub głosowo. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Beata Tomaszewska – wykładowca, doświadczony specjalista z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw karowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała  pracując w dużej medialnej spółce na stanowiskach kierowniczych w działach kadr i płac oraz w wielu mniejszych firmach sektora prywatnego w zakresie kadrowym i płacowym. Zajmowała się nadzorem nad naliczaniem wynagrodzeń, prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych, obsługą związków zawodowych, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych, komunikacją,  organizowaniem pracy dużego zespołu, prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej. Czynnie uczestniczyła we wdrożeniu systemu komputerowego klasy  ERP  oraz nadzorowała funkcjonowania systemów komputerowych  wspomagających pracę w działach kadrowo płacowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w przystępny  sposób przekazać  bogatą wiedzę, jednocześnie wykorzystując w czasie zajęć umiejętność powiązania wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową, udzielić wsparcia doradczego i trenerskiego.  Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Zapewniamy:

  • profesjonalnie przygotowane materiały autorskie,
  • możliwość skorzystania z webinaru czyli szkolenia w formie transmisji online na żywo z możliwością zadawania pytań,
  • konsultacje z wykładowcą,
  • serwis kawowy w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Program szkolenia

Lista płac 2024 od podstaw z uwzględnieniem zmian przepisów ustawy o PIT które obowiązują od 1 lipca 2023

Pierwszy dzień 

1. Podstawowe zasady naliczania listy płac.
    a. naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
    b. naliczanie składki na ubezpieczenia zdrowotne,
    c. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, pracownicze koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku,
    d. naliczanie składek na PPK,
    e. omówienie naliczania list płac z zastosowaniem przepisów obowiązujących 1 lipca 2023 r.
2. Przykłady naliczania list płac od brutta do netta, ustalanie zaliczki na podatek dochodowy po zmianach ustawy o PIT.
    a. rozliczanie od brutta do netta list płac z zastosowaniem różnych schematów podatkowych (koszty uzyskania przychodu, PIT-2 również 1/12, 1/24 i 1/36, ulgi podatkowe) ,
    b. omówienie zasad składania oświadczeń podatkowych obowiązujących
    c. omówienie stosowania ulg podatkowych z uwzględnieniem orzecznictwa,
    d. omówienie naliczanie składek ZUS w skali roku, z uwzględnieniem przekroczenia limitu ZUS,
    e. omówienie naliczanie podatku dochodowego w skali roku, z uwzględnieniem przekroczenia progu podatkowego, zasady naliczania podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego.
3. Wpływ świadczeń w naturze na podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, i ubezpieczenie zdrowotne.
4. Wpływ świadczeń w naturze na podstawę naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Zasady obliczania ryczałtu pieniężnego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zasady ustalania przychodu z tytułu korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych z uwzględnieniem projektu rozporządzenia zmieniającego stawki kilometrówki.

Drugi dzień

6. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia:
    a. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2024 r.
    b. ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej,
    c. ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
7. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku różnych nieobecności.
8. Ustalanie wynagrodzenia za okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (m.in. urlop okolicznościowy, urlop szkoleniowy, opieka nad dzieckiem w wieku do 14 lat).
9. Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy:
    a. zasady ujmowania składników stałych w wynagrodzeniu urlopowym,
    b. zasady ujmowania składników zmiennych w wynagrodzeniu urlopowym.
    c. zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia a wynagrodzenie urlopowe.
10. Zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
    a. składniki stałe w podstawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
    b. składniki zmienne w podstawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
    c. współczynnik do ekwiwalentu na rok 2024 r.,
    d. dopełnianie wynagrodzenia do ustalenia podstawy do ekwiwalentu,
    e. obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
11. Ustalanie wynagrodzenia chorobowego i innych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian przepisów obowiązujących od 2024 roku.
    a) nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego,
    b) kontynuacja podstawy zasiłkowej na nowych zasadach,
    c) wysokość zasiłku za pobyt w szpitalu,
    d) zasady ponownego ustalania podstawy zasiłkowej po przerwie,
    e) długość okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia,
    f) prawo do zasiłku macierzyńskiego przy wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy.
12. Omówienie oświadczenia PIT-2 obowiązującego os 1 stycznia 2024 r.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe