Lista płac – zmiany przepisów i wskaźników oraz obowiązki pracodawców

Lista płac – zmiany przepisów i wskaźników oraz obowiązki pracodawców

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Beata Tomaszewska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 560 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 560 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
15/05/2024

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów z działów kadr i płac rozliczających wynagrodzenia, do zmian zaplanowanych na przełomie roku, w zakresie zasad naliczania wynagrodzeń z umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych w 2023 r. PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, wskaźników na 2024 i ich wpływu na naliczenia na listach płac.  

prawo pracy

Termin zajęć

15 maja 2024 r.  w godzinach 9:00 -16:00

Płatności

Koszt szkolenia: 560 zł + VAT

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie oświadczenia.

Forma zajęć

Szkolenie “Lista płac w 2023 r.- zmiany przepisów i wskaźników oraz obowiązki pracodawców ”, będzie przeprowadzone w formie stacjonarnej oraz transmisji online w czasie rzeczywistym –  dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Uczestnicy szkolenia mogą na bieżąco zadawać pytania prowadzącemu, za pomocą czatu lub głosowo. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Beata Tomaszewska – wykładowca, doświadczony specjalista z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw kadrowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała  pracując w dużej medialnej spółce na stanowiskach kierowniczych w działach kadr i płac oraz w wielu mniejszych firmach sektora prywatnego w zakresie kadrowym i płacowym. Zajmowała się nadzorem nad naliczaniem wynagrodzeń, prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych, obsługą związków zawodowych, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych, komunikacją,  organizowaniem pracy dużego zespołu, prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej. Czynnie uczestniczyła we wdrożeniu systemu komputerowego klasy  ERP  oraz nadzorowała funkcjonowania systemów komputerowych  wspomagających pracę w działach kadrowo płacowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w przystępny  sposób przekazać  bogatą wiedzę, jednocześnie wykorzystując w czasie zajęć umiejętność powiązania wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową, udzielić wsparcia doradczego i trenerskiego.  Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane materiały autorskie,
 • możliwość skorzystania z webinaru czyli szkolenia w formie transmisji online na żywo z możliwością zadawania pytań,
 • konsultacje z wykładowcą,
 • serwis kawowy.

Program szkolenia

Wskaźniki  płacowe obowiązujące w 2024 roku oraz wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na naliczenia na liście płac

 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • wskaźniki podatkowe,
 • współczynnik urlopowy,
 • minimalna podstawa zasiłkowa,
 • minimalna stawka godzinowa,
 • kwoty wolne od potrąceń,
 • limity zwolnień podatkowych.

Oświadczenia mające wpływ na rozliczanie podatku 

 • ujednolicenie oświadczeń podatkowych,
 • usystematyzowanie zasad składania i stosowania oświadczeń podatkowych w trakcie i po ustaniu zatrudnienia,
 • rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do składania oświadczenia PIT-2,
 • możliwość złożenia PIT – 2 więcej niż jednemu płatnikowi,
 • zmiany w oświadczeniach dotyczących kosztów uzyskania przychodu.

Zasady naliczania wynagrodzenia z umowy o pracę  oraz z umów cywilnoprawnych
w 2024 r.
 :

 • zwolnienia podatkowe „ulga dla młodych”, „ulga dla pracującego seniora”, „rodzina 4+”, „ulga ba powrót”,
 • wybrane świadczenia w naturze,
 • wybrane zwolnienia składkowo -podatkowe,
 • obciążenia pracodawcy.

Rozliczenia wynagrodzeń na przełomie roku

 • współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
 • przeliczanie składników w podstawie urlopowej ora w podstawie do ekwiwalentu za urlop w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia
 • ustalanie świadczeń chorobowych na przełomie roku: zasiłek czy wynagrodzenie chorobowe,
 • okres zasiłkowy na przełomie roku,
 • na co należy zwrócić uwagę przy rozliczaniu wynagrodzeń na przełomie roku.

Obowiązki pracodawcy –PIT- 4R, PIT-8AR, PIT-11 za 2023 rok. na bazie przykładów praktycznych

 • dla pracowników,
 • dla zleceniobiorców,
 • dla dziełobiorców,
 • członków zarządu,
 • członków rad nadzorczych,
 • menedżerów zatrudnionych w oparciu o kontrakty menedżerskie,
 • dla korzystających z ulg podatkowych „ulga dla młodych”, „ulga dla pracującego seniora”, „rodzina 4+”, ulga ba powrót”,
 • zasiłek macierzyński w PIT-11 za 2022 r.

Przykładowe wyliczenia wynagrodzeń  uwzględniające zastosowanie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dla:

 • pracowników,
 • zleceniobiorców,
 • dziełobiorców,
 • członków zarządu,
 • członków rad nadzorczych,
 • menedżerów zatrudnionych w oparciu o kontrakty menedżerskie.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe