MSR 40 – klasyfikacja nieruchomości, MSR 38 – ujmowanie aktywów niematerialnych

MSR 40 – klasyfikacja nieruchomości, MSR 38 – ujmowanie aktywów niematerialnych

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Agnieszka Tłaczała
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 450 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
10/10/2024

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

W czasach globalizacji rynków ujednolicenie standardów sprawozdawczości, jest niezbędne do  przedstawienia na jednakowych zasadach, porównywalnych informacji w sprawozdaniach finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach. Standardy pozwalają ocenić kondycję i wartość spółek w oparciu o publikowane przez nie dane finansowe. 

Cel spotkań

Krótkie szkolenia pokazujące istotę wybranych standardów MSSF/MSR. Aktualne problemy wyceny i ujawnień wymagane przez standard. Podobieństwa i różnice do regulacji krajowych, problemy z jakimi można się spotkać przy stosowaniu standardu.

Szkolenie online na żywo

Zajęcia prowadzone będą w nowej wygodnej formule  spotkań online na żywo dla “zapracowanych”. Każdy moduł będzie trwać 6 godzin lekcyjnych. W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Termin zajęć:

10 października 2024 r. (czwartek) w godzinach: 09:00 – 14:00 (6 godzin lekcyjnych)

Koszt szkolenia:

Cena: 450 zł + 23% VAT

Szkolenie poprowadzi w jasnej i przystępnej formie: 

Agnieszka Tłaczała – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Podatków w Instytucie Finansów SGH. Autorka lub współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek m.in.: Analiza finansowa w teorii i w praktyce, współautor G. Gołębiowski (Difin 2009), Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, współautor I. Olchowicz (wyd. – Difin 2008), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, współautor G. Gołębiowski (Difin 2005), Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Difin 2014) G. Gołębiowski (red.) współautor A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Sprawdź pozostałe moduły Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

Program Szkolenia

 • Klasyfikacja nieruchomości.
 • Zasady wyceny bilansowej nieruchomości inwestycyjnych.
 • Model ceny nabycia.
 • Model wartości godziwej.
 • Przekwalifikowanie i wyłączenie z ksiąg nieruchomości.
 • Kryteria ujmowania aktywów niematerialnych.
 • Prace badawcze a prace rozwojowe.
 • Wartość firmy wykazywana w aktywach.
 • Zasady wyceny bilansowej aktywów niematerialnych.
 • Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania.
 • Wyłączenie z ksiąg aktywów niematerialnych.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe